Werken bij ons

Denk jij als ambitieuze professional dat het anders kan in de ggz? Gewoon doen!

Wie is Vincent van Gogh?

Vincent van Gogh heeft als grootste ggz-organisatie in Noord-Limburg een rijke traditie op het gebied van het behandelen en begeleiden van mensen met ernstige psychische en psychiatrische klachten. Dit doen we klinisch en ambulant en steeds vaker bij mensen thuis. Onze ambitie? Herstel is haalbaar. Dit bereiken we door direct en duurzaam de juiste zorg te bieden. In de eigen omgeving en samen met de cliënt, zijn naasten en andere partijen binnen de keten en het netwerk.

Kijken met andere ogen

De geestelijke gezondheidzorg is volop in beweging. De forse uitdaging die voor ons ligt is het versterken van het zorgstelsel en de kwaliteit van de zorg. Tegelijkertijd willen we de zorg betaalbaar houden. Dat kan alleen wanneer we bereid zijn om met andere ogen te kijken. Om te zoeken naar kansen, mogelijkheden en nieuwe manieren van werken.

Durven leren

Een belangrijke voorwaarde voor vernieuwing in de zorg is het durven leren van en met elkaar. Dat doe je onder andere door kennis te delen. Daarom delen we hier onze visie, een aantal actuele zorginnovaties, ons netwerk van samenwerkingspartners, ons kwaliteitsbeleid, slimme technologie-oplossingen en onze leervolle en ondernemende initiatieven.

Download PDF

Voor meer informatie over iedere afdeling kijk je bij Specialismen in beeld.

Kennis delen

We behandelen niet alleen, maar bieden ook kennis en expertise aan in de vorm van consultatie en advies, voorlichting, trainingen en opleidingen. Naast een zorgorganisatie is Vincent van Gogh een toonaangevend opleidings- en trainingsinstituut voor psychiaters, psychologen, verslavingsartsen, klinisch geriaters, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en sinds kort ervaringsdeskundigen. De motor van onze ontwikkeling ligt in de zorgpraktijk. Daarin leren we dagelijks met en van cliënten, collega’s en andere partners in het netwerk van de zorgverlening.

Gewoon anders

Trots op onze historie zijn we meer dan bereid de uitdagingen van deze tijd aan te nemen. Daarvoor zoeken we mensen die willen leren en bouwen aan een toonaangevende en innovatieve organisatie voor nieuwe ggz. Want het kan en moet anders in de ggz. We werken aan vernieuwing op het gebied van technologie, ICT en e-health. Een goed voorbeeld van een innovatief platform is 123Consultatie: één centraal, regionaal platform waar verwijzers terechtkunnen voor consultatieve raadpleging en al hun vragen over geestelijke gezondheid(szorg) en verslavingsproblematiek.

Ruimte om je te ontwikkelen

Doorgroeien

Heb je de ambitie om door te groeien? Vincent van Gogh is een erkend opleidingsinstituut. Naast de jaarlijkse opleidingsplekken voor specialisten denken wij graag per individu mee over doorgroeimogelijkheden, wensen en doelstellingen.

Omscholen

Heb je wel de juiste competenties en vaardigheden, maar niet de juiste papieren? Voor zowel zij-instromers als professionals die zich willen laten omscholen bieden wij mogelijkheden. Neem contact op via hrm-opleidingen@vvgi.nl.

Trainingen/Cursussen

Wanneer je bij Vincent van Gogh aan de slag gaat staan er verschillende cursussen voor je klaar. Afhankelijk van je functie zijn dit vakinhoudelijke of systeemcursussen. Gedurende jouw loopbaan blijven we kijken naar de mogelijkheden tot bijscholing.

Lerend Werken

Van stages tot een BOL-contract of een uitgebreid opleidingstraject, binnen Vincent van Gogh is veel mogelijk als het gaat om werken en leren. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan verder onder lerend werken.

Extra taken

Wil je binnen jouw team extra taken oppakken? Als sterrolhouder kun jij jouw team ondersteunen als coördinator van een bepaald deelgebied. Ook zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan bijvoorbeeld het stafconvent of de ondernemersraad.

Wat doen wij nog meer gewoon anders

Het team als tweede familie

Zelfsturing en zelforganisatie vormen de basis voor een goed functionerend team. Dit vraagt om kwetsbaarheid en de bereidheid om individuele talenten te onderzoeken en te ontwikkelen. Samen werk je voor een gezamenlijk doel en dat is optimale zorg bieden aan de cliënt. Die drive werkt verbindend binnen jouw team en dat maakt dat je op elkaar kunt bouwen en vertrouwen.

De organisatie als bakermat

Onze organisatiecultuur heeft een dynamisch karakter. Door te blijven vernieuwen stimuleren we samenwerking, samen leren, zelfleren en kennisdelen. Uit je comfortzone durven stappen vraagt om lef, initiatief en ook: fouten maken. We ondersteunen dit door een veilige cultuur waarin je elkaar vertrouwt en waardeert. Samen met jou gaan we op zoek naar de plek waar jij het beste past!

Leren innoveren

Bij ons staat leren door te doen centraal. Door de veelzijdigheid aan psychiatrische en somatische problemen, acuut of chronisch, krijg je de kans om brede ervaring op te doen. Alle opgebouwde kennis én expertise delen we graag in de vorm van consultatie, advies, voorlichting, trainingen en opleidingen. We zijn een toonaangevend opleidings- en trainingsinstituut voor psychiaters, psychologen, verslavingsartsen, klinisch geriaters, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden.

Van SPV tot psychiater …

Samen met jou werken we graag aan vernieuwing, door het gewoon anders te doen.. We leren door te doen, ontwikkelen nieuwe vormen van zorg. Innovaties die de cliënt echt centraal stellen. Dat lukt alleen in hechte samenwerking met ketenpartners en het sociale netwerk van onze cliënten. De toegang tot de specialistische ggz voor cliënten die ons het hardst nodig hebben moet eenvoudiger. Zo’n ambitie vraagt om verbinders, om professionals die geloven in een betere ggz ben jij dat?

 

… en van persoonlijk begeleider tot verpleegkundige

Wil je binnen jouw team extra taken oppakken? Binnen Vincent van Gogh werken we met sterrolhouders. Jij kunt jouw team ondersteunen als verantwoordelijke voor een bepaald deelgebied. Denk aan een coördinerende rol rondom alle personeelszaken. Ook zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan overkoepelende groepen binnen de organisatie, zoals  het stafconvent of de ondernemersraad.