Inclusieve Psychiatrie

Vincent van Gogh doet gewoon over psychiatrie. We sluiten aan bij de mens achter de patiënt en steken in op het behouden van betekenisvolle rollen in het leven. Dat doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat hier de herstelkracht ligt.

Dat vraagt van onze organisatie en onze professionals meer dan alleen specialistische kennis en expertise op het gebied van geestelijke gezondheid. Vanuit onze visie, die we Inclusieve Psychiatrie noemen, stellen we onszelf dagelijks de vraag hoe we laagdrempelig en beschikbaar kunnen zijn en blijven, op het moment dat het nodig is en in verbinding met het dagelijks leven van onze patiënten. Het betekent ook dat de we de vraag van de patiënt leidend laten zijn in het antwoord dat we geven en in de reis die we samen uitstippelen.

Het onderscheidend vermogen van Vincent van Gogh in de wijze waarop we invulling geven aan inclusieve psychiatrie blijft gelegen in onze specialistische expertise. Deze expertise is de basis voor onze brede zorg- en dienstverlening.

In het organiseren van de zorg, streeft Vincent van Gogh naar brede, solide en beschikbare specialistische basis. Een belangrijke voorwaarde is dat onze professionals beschikken over (hoog)specialistische kennis en expertise en deze ook in de breedte kunnen inzetten.

Onder het motto ‘de patiënt is van ons’ werken we toe naar brede trans-diagnostische gebiedsteams die grotendeels zelf binnen hun team de behandeling en begeleiding kunnen bieden. Daar waar complexiteit van de behandelinhoud de mogelijkheden van het team begrenst, zorgen we in eerste instantie voor het beschikbaar stellen van deze expertise in de vorm van consultatie en kennisdeling, zonder de patiënt in- of extern door te verwijzen. Slechts daar waar ook dit niet toereikend is, organiseren we de zorg op een, fysiek, andere plek of wijze. Denk daarbij aan expertise afdelingen of topreferente centra.

De komende periode staan hierbij in het teken in van denken naar doen komen en met elkaar de teams opbouwen en het werken vanuit de inclusieve psychiatrie goed neerzetten.