VIGO

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid is onderdeel van VIGO

VIGO is een toonaangevende organisatie in jeugdzorg, forensische zorg en ggz. VIGO werkt in een groot gebied in Zuid- en Midden-Nederland en bestaat uit zeven dochterorganisaties waaronder Vincent van Gogh.

Met een duurzaam en integraal aanbod bieden we jongeren en volwassenen weer perspectief op herstel en participatie in de samenleving. Onze kracht: van begin tot eind, in alle fasen van het leven, eenvoudig of complex. We helpen bij uiteenlopende problematiek, van opvoed- en ontwikkelingsproblematiek tot psychische en psychiatrische problemen, ook als er sprake is van strafbaar gedrag. Niet de aandoening, maar de cliënt als mens staat bij ons centraal.

Zelfregie voor de cliënt

Iedere dochterorganisatie werkt zelfstandig in de eigen regio voor specifieke doelgroepen. Samen bieden we de best mogelijke zorg: persoonsgericht, in de eigen omgeving, met de cliënt zoveel mogelijk zelf in de regie.

Voorop in kennisontwikkeling

Onze drijfveer is de kwaliteit en samenhang van zorg verbeteren. Daarom werken we nauw samen met universiteiten en kennisinstituten, leiden we op voor de zorg van morgen en investeren we veel in onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe, ook digitale, zorgconcepten. We delen onze ervaringen in een lerend netwerk, met elkaar en met andere partners in het veld. Zo blijven we ook in de toekomst voorop lopen in resultaatgericht behandelen.

Lees hier hoe wij kwetsbare mensen ondersteunen, om zichzelf op eigen kracht verder brengen.