Zorg op maat voor ouderen met psychiatrische problemen

Ouder worden kan samengaan met psychische en/of psychiatrische problemen. Bij Vincent Ouderen bieden we ouderen met ernstige psychiatrische problemen specialistische behandeling en begeleiding op maat. Met als doel: waardigheid, kwaliteit van leven, eigen regie en zelfstandigheid.

Psychiatrische problemen bij ouderen

Somberheid, verwardheid, angst en mogelijk geheugenproblemen komen op latere leeftijd veel voor. Vaak ook in relatie met lichamelijke klachten. Als de klachten ernstig zijn, komen ouderen bij ons voor diagnose en behandeling.

Psychiatrische problemen

Zo helpt Vincent Ouderen u

Geen mens is gelijk. Daarom kijken we wat er nodig is in uw situatie. U krijgt de kracht en de hulpbronnen om waardig en zo zelfstandig mogelijk te leven en uw mogelijkheden optimaal te benutten. We zoeken de beste oplossing.

Behandelmogelijkheden

Kwaliteit van leven staat voorop

We bieden ouderen boven de 65 jaar met psychiatrische of psychiatrische problemen expertise en zorg op maat. Met als doel herstel, kwaliteit van leven, regie over het eigen leven en zo lang mogelijk zelfstandig functioneren.

Over Vincent Ouderen

Welke oplossing past bij u?

Veelgestelde vragen

Hoe meld ik mij aan voor hulp?

Het is eenvoudig om u aan te melden voor behandeling en begeleiding van Vincent Ouderen. Om hulp te krijgen heeft u een verwijzing nodig. Deze verwijzing krijgt u bijvoorbeeld van uw huisarts. Zodra uw aanmelding binnen is wordt deze bij het Voordeurteam administratief verwerkt en gaat vervolgens door naar een behandelaar. Die gaat de verwijzing screenen (onderzoeken). Zo nodig is er nog contact met de verwijzer, als er bijvoorbeeld aanvullende vragen zijn. Heeft u vragen over de verwijzing? Het Voordeurteam van Vincent van Gogh is bereikbaar tijdens kantooruren op 0478 – 52 7700. U ontvangt per post of per e-mail een uitnodiging voor een intakegesprek. Wanneer dit gesprek kan plaatsvinden, is afhankelijk van de wachttijd van aanmelding tot intake.

Ik ben doorverwezen voor behandeling. En nu?

Zodra uw verwijzing binnen is wordt deze bij het Voordeurteam administratief verwerkt en gaat vervolgens door naar een behandelaar. Die gaat uw aanmelding screenen (onderzoeken). Zo nodig is er nog contact met de verwijzer, als er bijvoorbeeld aanvullende vragen zijn. Heeft u vragen over de verwijzing? Het Voordeurteam van Vincent van Gogh is bereikbaar tijdens kantooruren op 0478 – 52 7700. U ontvangt per post of per e-mail een uitnodiging voor een intakegesprek. Wanneer dit gesprek kan plaatsvinden, is afhankelijk van de wachttijd van aanmelding tot intake.

Hoeveel ouderen hebben een depressie?

Ongeveer 15 tot 20 procent van de ouderen in Nederland heeft een lichte vorm van depressie. 2 tot 3 procent van de ouderen heeft een ernstige depressie. Van alle mensen met een ernstige depressie die suïcide plegen, is ruim een derde ouder dan zestig jaar (CBS, cijfers 2016). Alle reden dus om bij vermoeden van een depressie op tijd om hulp te vragen.

Hoe help ik mijn ouder met psychiatrische problemen?
  • Ouderen uiten psychiatrische klachten vaak als lichamelijke klachten (zoals druk op de borst, slecht slapen, vermoeidheid). Houd dit in uw achterhoofd en schakel eventueel een zorgverlener in om hierover te oordelen.
  • Bied steun in de vorm van een luisterend oor en toon begrip.
  • Cijfer problemen niet weg alsof het niets is, of iets is wat uw ouder snel moet vergeten.
  • Zorg dat uw vader of moeder genoeg afleiding heeft. Het maakt niet uit in welke vorm: hobby, activiteit of een sociale afspraak.
  • Neem niet de rol van de therapeut op u.
  • Vraag of u kunt helpen, bijvoorbeeld met (dagelijkse) taken, of door samen naar een hulpverlener gaan.
  • Zorg ook goed voor uzelf. Aan een overbelaste of ongeduldige mantelzorger heeft uw ouder niet veel.
  • Wuift uw ouder de problemen weg? Stel vragen om achter de reden te komen. Gaat het om een ​​angst voor kosten, het verliezen van privacy of onafhankelijkheid, of de aanwezigheid van een vreemde in huis? Luister met empathie en ontkracht de angsten niet, maar accepteer ze. Zeg bijvoorbeeld: “Ik begrijp dat je geen vreemde in huis wilt, helpt het als ik bij de afspraken aanwezig bent?” Benadruk daarbij dat jullie telkens stap voor stap dingen kunnen doen. Startend met een bezoek aan de huisarts om de situatie te bespreken en te vragen wat er mogelijk is. Per stap kunt u samen bekijken wat uw ouder prettig vindt en wat de volgende stap is.
bekijk alle vragen

Praktische informatie

Bij het regelen van hulp komt veel kijken. Hoe zit het met wachttijden? Bestaat er een vergoeding voor de zorg die nodig is? En wie kan ik bellen als ik vragen heb? 

Samen met familie en naasten

Vincent Ouderen vindt het belangrijk om uw familie of naasten te betrekken bij uw behandeling. Dat is namelijk fijn voor uzelf én voor uw naasten.

lezen

Samenwerken in de keten

Ouderen zijn gebaat bij een integrale behandeling, die verder kijkt dan alleen de klacht(en). Daarom werken we graag samen met andere zorgpartners en familie of naasten van de cliënt.

lezen

Effectieve therapie

Bij Vincent Ouderen kunt u terecht voor verschillende soorten therapieën. Deze zijn onderdeel van uw behandeling of begeleiding.

lezen

Ervaringen

meer ervaringen
Shutterstock 496947520 Vrouw 69 Jaar

Mijn wereld werd steeds kleiner

Ik durfde niet meer op straat, reizen met de trein of bus maakte me angstig. Ook heb ik alweer paniekaanvallen gehad. Naar het vrijwilligerswerk dat ik doe, durfde ik niet meer. Zo werd mijn wereldje steeds kleiner.

Shutterstock 471124112 Man 70+

Goed = goed genoeg

Na mijn pensionering begon het piekeren, slecht slapen en de vraag ‘doe ik het wel goed?’ spookte constant door mijn hoofd. Toen ik nog werkte was dit allemaal niet aan de orde, mijn bedrijf draaide uitstekend. Ik deed er toe, werkte hard en voelde me gezien.