Samenwerken

Om goede patiëntenzorg te bieden is samenwerking belangrijk. Daarom delen we onze kennis en ervaring graag met andere zorgpartners.

In de regio Noord- en Midden-Limburg werken we vanuit het Integraal Expertisenetwerk Psychogeriatrie (IEP) samen met De Zorggroep, Proteion en Land van Horne. Tevens participeren we in Noord -Limburg in het dementieprogramma ‘Hulp bij dementie’.