In opleiding tot specialist

Wanneer jij je binnen de ggz verder wilt specialiseren zijn er bij Vincent van Gogh verschillende mogelijkheden op jouw opleiding binnen onze organisatie vorm te geven. Wij denken graag mee en bieden maatwerk waar mogelijk.

Onze afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en Opleidingen kent een viertal specialistenopleidingen en een viertal basisberoepsopleidingen, die allen binnen de kaders vallen van de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). Daarnaast verzorgen we nog enkele (post) masteropleidingen.

De specialistische opleidingen die wij aanbieden betreffen de psychiatrie en de klinische geriatrie (medisch specialisten) en de klinische psychologie en de klinische neuropsychologie (psychologisch specialisten). Binnen ons opleidingsinstituut hebben we daarom zowel een opleider medisch specialismen actief, als een opleider psychologisch specialismen. Deze laatste is tevens regionaal hoofdopleider voor de opleiding gezondheidszorgpsychologie en het specialisme klinische psychologie (Zuid-Oost Nederland) en landelijk betrokken als hoofdopleider-pvv voor de klinische neuropsychologie.

Ons opleidingsaanbod

Opleidingen tot medisch en psychologisch specialist

Stages vanuit externe opleidingen tot specialist

Basisberoepsopleidingen

Overige zorg gerelateerde (post)masteropleidingen