Verpleegkundig specialist GGZ (Master Advanced Nursing Practice)

In opleiding tot specialist

Vincent van Gogh heeft acht opleidingsplaatsen voor de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ. Hiervan zijn vier eerste jaar, verpleegkundige in opleiding tot specialist (VIOS) en vier tweedejaars VIOS.

De masteropleiding Advanced Nursing Practice is een erkende opleiding tot Verpleegkundig Specialist, die wordt bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De opleiding is op alle onderdelen positief beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

De opleiding wordt vormgegeven in samenwerking met de Hoge School Zuyd in Heerlen.

De opleiding

Tijdens deze masteropleiding tot verpleegkundig specialist combineer je jouw baan als VIOS met studeren (duaal leren). Het werk vormt hierbij het uitgangspunt. Met medestudenten, jouw praktijkopleider en docenten bespreek je werksituaties en zoek je naar nieuwe kennis en vaardigheden. Zo ontstaat een goede wisselwerking tussen theorie en praktijk.  Met medestudenten, jouw praktijkopleider en docenten bespreek je werksituaties en zoek je naar nieuwe kennis en vaardigheden. Zo ontstaat een goede wisselwerking tussen theorie en praktijk.

Het studieprogramma is opgebouwd rond het principe van action learning: leren in en van de praktijk. In de praktijkomgeving geven mentor/praktijkopleider en student dit concreet vorm volgens het meester-gezel-model. Voor de rolverwerving als verpleegkundig specialist ontwikkelt de student competenties op het gebied van persoonlijke effectiviteit.

Rollen en taken

Als verpleegkundig specialist maak je deel uit van een multidisciplinair team van verpleegkundigen, paramedici, psychiaters en medisch specialisten. De competenties vullen elkaar aan. Je traditionele taken als verpleegkundige worden aangevuld met taken op het gebied van zelfstandig medisch handelen, onderzoek en zorginnovatie.

In het eerste jaar van de opleiding werkt de student vooral aan kritisch-analytische competenties en klinische competenties (lichamelijk en psychiatrisch onderzoek en diagnostiek, farmacotherapie en klinisch redeneren). In het tweede jaar staat het ontwerpgericht onderzoek centraal, waarin een kwaliteitsproject voor de eigen zorgpraktijk wordt ontwikkeld. Het onderwerp van dit afstudeerproject wordt in overleg met de praktijk bepaald. Tijdens de duale opleiding maakt de student samen met de mentor/praktijkopleider een eigen persoonlijk leerplan, gebaseerd op het praktijkopleidingsplan.

Het persoonlijk leerplan vormt de basis voor het praktijkleren en het toetsen daarvan. Natuurlijk eindtermen van de vereiste beroepscompetenties voor iedereen hetzelfde, maar de weg er naartoe en de specifieke accenten zijn afhankelijk van jouw (start)kwalificaties, leerwensen en leermogelijkheden op jouw werkplek. Eindtermen zijn:

  • Je bent een geregistreerde verpleegkundig specialist en hebt een zelfstandige behandelrelatie met patiënten
  • Je kan op methodische wijze verrichtingen uitvoeren volgens protocollen, procedures en richtlijnen
  • Je kunt onderzoek uitvoeren en verspreidt je kennis in de organisatie, maar ook via symposia, workshops en voorlichtingsbijeenkomsten rond specifieke ziektebeelden
  • Je coördineert zorgprogramma’s, informeert patiënten en adviseert met betrekking tot aandoening of ziekte, het verloop, de behandeling en gevolgen
  • Je kunt vanuit een academisch (probleemoplossend en analytisch) denkkader werken en kunt domein specifieke kennis hanteren op een hoog niveau, waardoor je kwaliteit van zorg weet te waarborgen.

Voor wie?

  • Je bent verpleegkundige met een getuigschrift van een bacheloropleiding zoals HBO-Verpleegkunde of een getuigschrift van een beroepsrelevante hbo-/wo-opleiding.
  • Je bent een BIG-geregistreerd verpleegkundige.
  • Je hebt tenminste twee jaar relevante werkervaring en een positie (minimaal 32 uur) als verpleegkundig specialist in opleiding met een arts/specialist of verpleegkundig specialist als praktijkopleider.
  • Je werkgever stemt in met je opleiding en een van jullie stelt een functieprofiel op waarin je verpleegkundige en medische taken als verpleegkundig specialist aantoonbaar zijn.
  • Vanuit de werksituatie is een arts/specialist of verpleegkundig specialist beschikbaar als praktijkopleider voor het praktijkleren en de afstudeerprojecten.

Toelating via assessment

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, maar ben je wel in het bezit van een diploma van de Inservice opleiding A, B of Z, dan kun je via een assessment worden toegelaten. Toelating via een assessment is mogelijk wanneer je niveau 4 hebt en minimaal 2 jaar relevante werkervaring en BIG registratie met daarnaast een bachelor graad.

Meer informatie

Als je de opleiding met goed gevolg hebt afgerond en je hebt je geregistreerd, mag je de wettelijk erkende en beschermde titel 'Verpleegkundig Specialist' voeren. Daarnaast mogen afgestudeerden de titel Master of Science (Msc) voeren.

Praktijkopleiders zijn Mariëlle Flinsenberg – Broeke en Stephie Tax.
Website https://www.zuyd.nl/opleidingen/master-advanced-nursing-practice