Caspar – VS

Caspar werkt ruim 10 jaar binnen Vincent van Gogh. Als stagiaire is hij ooit begonnen. Nu werkt hij met veel plezier als Verpleegkundig Specialist en is hij voorzitter van de vakgroep voor Verpleegkundig Specialisten.

“Werken binnen Vincent van Gogh ervaar ik als heel prettig. Vincent van Gogh heeft mij altijd de mogelijkheden geboden om mijzelf te blijven ontwikkelen en dit ook gefaciliteerd. De waardering die je voelt als starter doordat een organisatie in je investeert, maakt dat je enorm trots bent en nog gemotiveerder raakt. Deze ruimte om mijzelf te ontwikkelen voel ik nu nog steeds.

Mijn rol als Verpleegkundig Specialist is door de jaren heen enorm veranderd. De inhoud en verantwoordelijkheden veranderen snel. Juist dit dynamische past bij mij. Als Verpleegkundig Specialist ben ik constant aan het pionieren. Dat vraagt veel van mijn eigen flexibiliteit. Pas een paar jaar geleden zijn wij als beroepsgroep door de overheid erkend als regiebehandelaar. Bevoegdheden zijn nu duidelijker afgekaderd. Zo mogen we diagnose stellen, medicatie voorschijven en het juridische aspect zelfstandig oppakken. Natuurlijk alleen als je hier bevoegd en bekwaam voor bent. Deze verschillende invalhoeken houden het werk interessant.

Ik wist al heel vroeg dat ik aan de denktafel wilde zitten, omdat ik geloofde dat ik als regiebehandelaar ook echt een verschil kan maken. Zowel voor een patiënten team als voor de patiënt zelf. De Verpleegkundig Specialist vormt de brug tussen care (verzorgen) en cure (genezen). Als Verpleegkundig Specialist heb je eerst naast de patiënt gestaan als Verpleegkundige of SPV’er, voordat je bent gaan specialiseren in het medische aspect. Hierdoor vormen wij de schakel tussen op de eerste plaats verpleegkundige en psychiaters, maar ook de paramedici (huisartsen, fysiotherapeuten, logopedist). Je bent een echte verbinder.

Naast de inhoudelijke ruimte om je te ontwikkelen binnen Vincent van Gogh, is deze ruimte er ook op andere vlakken. Zo hebben wij als Verpleegkundig specialisten een eigen vakgroep. Een van mijn taken als voorzitter is het regelen van intervisie en supervisie voor studenten en collega’s. Wij doen dat binnen een 6-wekelijks VS overleg. Hier ligt het accent op inhoud en scholing, maar we kijken ook naar andere belangen zoals hoe we onszelf positioneren binnen de organisatie.

Door deze nauwe samenwerking leer je veel van elkaar. Een goed team en collega’s waar je op terug kunt vallen en een stukje intervisie is in dit werk heel belangrijk om zelf vitaal te blijven. Zowel richting directe collega’s, maar ook binnen de supervisie van een psychiater. Als ik ergens niet bevoegd of bekwaam voor ben, moet ik altijd terug kunnen vallen op iemand die dat wel is. Juist dat maakt dat pionieren op een veilige manier gebeurt. Mits je je eigen grenzen kent en bewaakt. Dit is binnen VvG goed gefaciliteerd doordat er altijd een achterwacht of supervisor aanwezig is om op terug te vallen. Het vertrouwen in elkaar dat je samen opbouwt door de jaren heen maakt dat ik mijn werk als Verpleegkundig Specialist binnen Vincent van gogh nog iedere dag leuk vind.”