Hanneke & Linsey | Poli Ouderen

Poli Ouderen, gelegen in het ziekenhuis in Venlo, biedt gespecialiseerde zorg aan ouderen vanaf 65 jaar voor diverse psychiatrische aandoeningen, waaronder depressie, trauma, angststoornissen, en dementie. Hanneke en Linsey, beiden werkzaam bij Poli Ouderen, leggen uit wat werken op deze afdeling met deze doelgroep zo uitdagend en vooral afwisselend maakt.

Hanneke werkt inmiddels zes jaar als GZ-psycholoog op Poli Ouderen. Ze vertelt: ‘’In mijn werk behandel ik en voer ik diagnostiek. Behandeling staat op de voorgrond. Ik doe bijvoorbeeld individuele behandelingen, zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), soms ook Acceptance and Commitment Therapy (ACT) of schematherapie. Momenteel pak ik veel EMDR gerelateerde vragen op en pakt een andere collega vooral de CGT op. Daarnaast ben ik ook betrokken bij groepstherapieën. Die geven we met twee collega’s aan een cliëntengroep. We houden rekening met elkaars kwaliteiten en kijken naar wie waar affiniteit mee heeft. Voor mijn gevoel heb ik veel keuze in hoe ik mijn werk invul en kan ik doen wat ik graag doe.''

Over de doelgroep vertelt Hanneke: ‘’Alle psychiatrische ziektebeelden en cognitieve problemen kom je tegen. Daarin zie je echt veel verschil. Sommigen komen met een depressie. Maar er komen ook mensen waarbij sprake is van een combinatie van meerdere problematieken. Mensen hebben vaak het beeld dat wij alleen maar met dementerende ouderen werken. Maar denk bijvoorbeeld eens aan mensen die net met pensioen zijn, óók dat is de groep die bij ons komt.’’

Linsey is sinds twee jaar als sociaal psychiatrisch verpleegkundige werkzaam op Poli Ouderen. Ze legt uit dat zij voornamelijk ambulant werkt en de cliënten dus vaak in de thuissituatie bezoekt. Soms komen ze ook naar de polikliniek. Ze vervolgt: ‘’Juist in de thuisomgeving van de cliënt zie je het meest. Hoe leeft iemand, wat doet iemand, hoe ziet het huis eruit, de koelkast. Dat soort praktische zaken kunnen al het een en ander over iemand vertellen. Je probeert een vertrouwensband op te bouwen zodat je vanuit daar kunt kijken wat iemand nodig heeft. Dat kunnen verschillende dingen zijn: een behandeling op de poli, medicatie, dagbehandeling, dagbesteding of thuiszorg, bijvoorbeeld.’’ Tot slot onderstreept Linsey het belang van het betrekken van het cliëntsysteem en de diversiteit van hun caseload: van cliënten met depressie tot complexe psychiatrische aandoeningen.

Hanneke en Linsey benadrukken beiden de waarde van teamwerk en de interdisciplinaire samenwerking. In de groepstherapieën worden vaak verschillende disciplines gecombineerd, zoals bijvoorbeeld een SPV met een GZ-psycholoog. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt welke discipline welke rol op zich neemt: er wordt gekeken naar waar iemand al ervaring en affiniteit mee heeft.

Het team van Poli Ouderen heeft de vrijheid om de zorg aan te passen aan de unieke behoeften van hun cliënten. Hanneke benoemt dat zij de ruimte voelt creatief te zijn en niet strikt bepaalde protocollen te moeten volgen, vooral omdat bestaande protocollen vaak niet altijd even passend zijn bij ouderen. Het team moedigt elkaar aan om initiatief te nemen en werk op maat te maken.

De werkcultuur bij Poli Ouderen kenmerkt zich door onderlinge steun en samenwerking tussen collega’s. Zowel Linsey als Hanneke benadrukt dat ze altijd kunnen binnenlopen voor advies of om gevoelige kwesties te bespreken. Linsey bevestigt dat: ‘’Vanaf het begin heb ik meteen het gevoel dat ik overal kan binnenlopen. En het maakt qua discipline ook niet uit bij wie. Iedereen is er voor je en wil je helpen. Je kunt bij iedereen terecht.’’

Bij Poli Ouderen draait het om variatie, vrijheid, en samenwerking. Hanneke en Linsey benadrukken hoe divers de caseload en behandelingen zijn. Ze benutten de vrijheid om creatief te zijn in hun zorgaanpak, afgestemd op de specifieke behoeften van hun cliënten. Wat opvalt, is de onderlinge steun en samenwerking binnen het team, waar collega's altijd bereid zijn om te helpen en advies te geven. Het draait niet alleen om het bieden van gespecialiseerde zorg, maar ook om het creëren van een ondersteunende en betrokken werkomgeving.