Julia, Wouter, Geertje & Nelly | Gebiedsteam

In Blerick, waar diverse sociaal-maatschappelijke uitdagingen voorkomen, speelt het Gebiedsteam een cruciale rol in het bieden van geestelijke gezondheidszorg. Het FACT-team maakt deel uit van dit team en heeft als voornaamste doel de ondersteuning van cliënten met psychose klachten en cliënten met   Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA). Collega’s Julia (sociaal psychiatrisch verpleegkundige i.o.), Wouter (verpleegkundige), Geertje (verpleegkundige) en Nelly (psycholoog) delen hun ervaringen.

Het is een hecht team, verenigd voor het werkgebied van Blerick en de omliggende peelparels. De focus ligt op het bieden van zorg aan kwetsbare groepen, waarbij de professionals te maken hebben met een rijke diversiteit aan culturen, bewoners van achterstandswijken en verborgen leed in kleine dorpen. De benadering is gericht op herstel, met een sterke nadruk op samenwerking met andere belanghebbenden, innovatie, gespecialiseerde ondersteuning op het gebied van trauma, psychose, EPA en verslaving. Er wordt veel waarde gehecht aan de ruimte voor individuele inbreng, onderzoek en voortdurend leren. Het ondersteunen van elkaar, gezamenlijk flexibel zijn en het delen van verantwoordelijkheid staan centraal in de missie van het Gebiedsteam.

Het multidisciplinaire team begint de dag met het FACT-Bordoverleg, waar de dag en casussen worden besproken volgens de principes van het Flexible Assertive Community Treatment (FACT). De focus ligt hierbij op psychose- en EPA-zorg. Deze gestructureerde aanpak biedt een kader voor het coördineren van zorg en het delen van belangrijke informatie over cliënten. Wouter: ‘’Als we in de ochtend bij elkaar komen, nemen we de cliënten door die in crisis verkeren of die net zijn opgenomen.’’ Er wordt besproken welke cliënten extra zorg nodig hebben en hoe die het beste geboden kan worden. De collega’s stemmen dit samen af; zo ondersteunen ze elkaar en dragen ze samen de verantwoordelijkheid.

Na het FACT-Bordoverleg gaat iedereen zijn of haar eigen weg. De verpleegkundigen gaan op huisbezoek bij de cliënten. Iedere verpleegkundige heeft een eigen caseload. Wouter vertelt: ‘’Ik coördineer zelf de contacten en de frequentie waarin ik mijn cliënten zie. Ik ondersteun hen in zijn of haar doelen gericht op verbetering van het dagelijks functioneren. Als ik een situatie niet helemaal vertrouw, dan kan ik  altijd overleggen of een collega mee op huisbezoek nemen.’’

De verpleegkundigen hebben een breed scala aan werkzaamheden. Hun taken omvatten onder andere het zorgvuldig opvolgen van medicatie en het monitoren van de algehele toestand van cliënten. Ze leggen daarnaast ook een sterke nadruk op herstelgerichte interventies, onder meer door de inzet van Kr8 groepen: groepssessies die educatie en ondersteuning bieden aan mensen die te maken hebben met psychotische of psychische problematiek. Het doel daarvan is het bevorderen van herstel en het vergroten van de kwaliteit van leven. De verpleegkundigen richten zich daarnaast ook op lifestyle-interventies, waarbij ze adviseren en begeleiden bij het aanpassen van levensstijlkeuzes die een positieve invloed hebben op de gezondheid van de cliënten.

Multidisciplinaire samenwerking is van groot belang. Het team bestaat uit een psychiater, klinisch psycholoog, participatiecoach, GGZ verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialist, systeemtherapeut en psycholoog. Als psycholoog doet Nelly Cognitieve Gedragstherapie (CGT), traumabehandelingen, CGT voor psychose en diagnostiek: ‘’Als lid van het team ben ik vaak in de consultatiemodus. Ik denk mee bij iedere cliënt met een psychologische blik.’’

Julia vertelt dat er van hiërarchie in het team geen sprake is: ‘’Ondanks de verschillende functies is iedereen even belangrijk en noodzakelijk voor het proces.’’ Het team komt niet alleen samen tijdens werkoverleggen en vergaderingen; de collega’s treffen elkaar ook informeel tijdens teamuitjes die regelmatig gepland worden.

Geertje werkt sinds 2 maanden bij het Gebiedsteam. ‘’Vanaf het begin voel ik me heel welkom. Iedereen heeft zijn of haar best gedaan mij te betrekken bij afspraken zodat ik veel mee kon kijken. Alle collega’s zijn heel deskundig. Dat gaf mij meteen het gevoel dat ik mezelf hier weer verder kan gaan ontwikkelen als professional.’’

Als SPV in opleiding, zal Julia in haar nieuwe rol meer de leiding gaan nemen bij complexe casussen en coördinerende taken op zich nemen. Nelly vult aan: ‘’Als een collega een opleiding tot SPV gaat volgen, dan is het aan ons als team om de voorwaarden te creëren dat iemand kan opereren vanuit die nieuwe rol.’’

Het Gebiedsteam gaat verder dan traditionele zorg en kijkt naar het bredere plaatje. Er wordt niet alleen op het ziektebeeld gefocust, maar ook op belangrijke levensgebieden, zoals financiële situatie, sociale contacten en daginvulling. Deze aanpak is van groot belang om de complexe problematiek van de cliënten adequaat te adresseren.