Organisatie

Lees hier meer over de organisatoren van het congres.

Dit congres wordt georganiseerd door Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid, in samenwerking met Altrecht en AMBIT-expertise en wordt gefaciliteerd door de directie van Vincent van Gogh, onderdeel van VIGO. 

Melanie Savian, Behandelaar ggz /  Projectleider / Auteur (Vincent van Gogh)
Marjolijn Hengstmengel, Beleidsmedewerker / Auteur (Altrecht)
Saskia Knapen, Psychiater en MBT-therapeut / Auteur (Altrecht / AMBIT-Expertise)
Rozemarijn van Duursen, Psychiater / Auteur (Altrecht / AMBIT-Expertise)


Melanie Savian-van Roekel is van origine politieagent en omgeschoold richting de ggz. Ze heeft diverse opleidingen gevolgd gericht op veiligheid en (geestelijke) gezondheid en blijft zich continu doorontwikkelen. Zij werkt sinds 2017 bij Vincent van Gogh, alwaar zij verschillende functies binnen acute, langdurige en ambulante zorg heeft doorlopen, waaronder binnen AMBIT. Momenteel vervult zij de rol van projectleider van de businessunit Mens & Samenleving en heeft daarnaast een eigen praktijk aan huis. Eerder werkte zij als meelezer mee aan het boek Omgaan met onbegrepen gedrag van Bauke Koekkoek.

Marjolijn Hengstmengel begon haar carrière als HBO-verpleegkundige en volgde later de opleiding Hoger Management voor Zorg en Welzijn. Zij werkt sinds 2006 bij Altrecht in verschillende functies. Ze begon als psychiatrisch verpleegkundige, was een aantal jaren teammanager en is sinds 2011 beleidsmedewerker. In die rol houdt zij zich bezig met de kwaliteit van zorg in de breedste zin van het woord, portefeuilles zijn o.a. patiëntveiligheid en -tevredenheid, ontwikkelen en uitvoeren van audits, het evalueren van incidenten en het opstellen en implementeren van verbeteracties die daaruit volgen. Eerder schreef zij samen met Helga Aalders e.a. een ander boek in deze serie: "GIT-PD in de praktijk".

Saskia Knapen is psychiater en MBT-therapeut bij het AMBIT-team in Zeist bij Altrecht. Zij is gespecialiseerd in de combinatie van psychotherapeutische en sociaal-psychiatrische behandeling van ernstige en complexe persoonlijkheidsproblematiek. Zij introduceerde hiervoor de AMBIT-methode in Nederland. Samen met Rozemarijn van Duursen schreef zij mee aan het laatste Engelse AMBIT-boek (Adaptive Mentalization-Based Integrative Treatment (AMBIT) for People With Multiple Needs). Bovendien richtte zij samen met Rozemarijn AMBIT expertise NL op in samenwerking met het Anna Freud Centre in Londen. Vanuit dit expertisecentrum worden AFC gelicentieerde AMBIT-trainingen gegeven. Daarnaast promoveert zij op ‘Epistemic Trust as a psychomarker in psychosocial interventions’ aan het Amsterdam UMC, bij prof. dr. Aartjan Beekman en prof. dr. Joost Hutsebaut en volgt zij de opleiding tot sensorimotor psychotherapeut (level II).

Rozemarijn van Duursen is werkzaam als psychiater en MBT-basistherapeut in
een van de twee AMBIT-teams van Altrecht in Utrecht. Zij is daarnaast als coördinator psychotherapie verbonden aan de opleiding psychiatrie bij Altrecht. Bovendien is zij lid van de suïcidepreventiecommissie. Samen met Saskia Knapen
heeft zij AMBIT Expertise Nederland opgericht, vanwaaruit zij in samenwerking
met het Anna Freud Centre AMBIT-trainingen aanbieden.