Workshops

Op deze pagina vind je een beschrijving van de workshops in de middag.

Balanceren tussen begrenzen en meebewegen: Learning at Work als route naar gezamenlijk gedragen beleid

Workshopleiders: Maarten van Westen en Petra Linsen

Deze workshop gaat over het bevorderen van een lerend klimaat en het vastleggen (manualizing) van inzichten en local practices. Dit biedt jouw team, maar ook andere teams, houvast. De deelnemers gaan in deze workshop vastleggen hoe zij in hun team omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Hierbij staan we ook stil bij de teamdynamiek die vaak ontstaat, waarbij sommige teamleden neigen naar begrijpen en meebewegen, terwijl anderen juist het belang benadrukken van grenzen stellen en beheersen. We onderzoeken hoe we tot gezamenlijk beleid kunnen komen, hoe we omgaan met (of juist gebruik maken van) verschillen en hoe we duurzame verandering bewerkstelligen.

Van beheersen naar begrijpen: werken met je client

Workshopleiders: Ilse Borra en Esther Spuijbroek

Destructief gedrag en chronische suïcidaliteit roepen vaak heftige gevoelens op bij behandelaars. Dit kan tot gevolg hebben dat de behandeling zich steeds meer gaat richten op het beheersen van de risico’s. Helaas leidt dit vaak tot een verdere escalatie. In deze workshop besteden we aandacht aan het begrijpen van suïcidaal en destructief gedrag, als signaal van tekortschietende coping. Ook geven we enkele handvatten hoe hier mee om te gaan, gebruikmakend van de AMBIT-methodiek.

Thrive meeting: werken met je team

Workshopleiders: Saskia Knapen en Rozemarijn van Duursen

Het werken met moeilijk bereikbare mensen kan veel vragen van individuele behandelaren. We ervaren druk van cliënten en naasten, maar ook vanuit het bredere netwerk of de organisatie waarin we werken. Als behandelaren langdurig onder druk komen te staan, heeft dit niet alleen effect op de behandelaar zelf, maar dit kan ook zijn weerslag hebben op de onderlinge relaties in het team, met als risico overbelasting en zelfs uitval van medewerkers. In deze workshop onderzoeken we welke factoren van belang zijn in het vasthouden en versterken van een gezond werkklimaat en onderlinge werkrelaties, en bieden we handvatten om om te gaan met de moeilijke omstandigheden waarin we ons werk soms moeten doen.

Mentaliserende systemen: werken met je netwerk

Workshopleiders: Lennert de Heer en Kimberley van den Akker

In deze workshop word je meegenomen in de tools die AMBIT biedt om het mentaliseren van het systeem te stimuleren. In de relaties van de cliënt met zijn of haar netwerk is vaak veel gebeurd en kunnen emoties hoog oplopen. Mentaliserende systemen geven ruimte aan de cliënt om niet alleen individueel te groeien, maar ook relaties te versterken en het wederzijds geven weer op gang te brengen. We verkennen de tools die hiervoor te gebruiken zijn en oefenen hiermee. 

Desintegration grid: een AMBIT-tool in de praktijk

Workshopleiders: Chantal Withoot, Lieke Vedder en Mariëlle Thoonen

Deze AMBIT-tool ondersteunt de werker (en cliënt of netwerk) om te mentaliseren over de verschillende onderdelen van het bredere ondersteuningsnetwerk. Het is het praktische hulpmiddel om de praktijk van het aanpakken van desintegratie te ondersteunen en steunt daarmee twee elementen vanuit de houding van de kernkenmerken van AMBIT: respect voor lokale praktijk en expertise en verantwoordelijkheid nemen voor integratie. In deze workshop maken de deelnemers kennis met deze tool en krijgen een idee wanneer deze kan worden ingezet en met welk doel.