Plenaire lezingen

De plenaire lezingen zijn in het Engels.

Seeing through difficult behavior door Saskia Knapen

Mensen met ernstige complexe problemen zoeken vaak op een onconventionele manier hulp, die vaak niet als zodanig wordt herkend en een tegenovergestelde en afwijzende reactie oproept bij de ander. Zo komen ze bijvoorbeeld niet op afspraken, maar zoeken ze buiten kantoortijden contact. Ze vertonen suïcidaal gedrag en maken overmatig gebruik van crisisdiensten en andere voorzieningen, maar lijken daar weinig baat bij te hebben. Ze worden niet beter, ondanks onze zorgvuldige op bewijs gebaseerde interventies, of vallen constant uit behandelprogramma's en zijn vaak meer dan bereid om 'bewijs' van hun “slechtheid” te leveren door met verve de rol van de zelfdestructieve, agressieve of zelfs gewelddadige cliënt te spelen. Hierdoor neigen we ertoe om hen te zien als ongemotiveerd, onveranderbaar en onbehandelbaar (en onhandelbaar?). In deze presentatie gaan we dieper in op de pogingen om moeilijk gedrag als adaptief te interpreteren, met behulp van het concept van epistemisch vertrouwen. Als we lastig gedrag beter kunnen begrijpen, is het makkelijker om empathie te blijven voelen voor onze cliënten, deze niet ook af te wijzen, en samen te zoeken naar manieren voor nieuw adaptief gedrag dat meer recht doet aan de huidige context. Empathie en compassie zijn de noodzakelijke schakels om de negatieve spiraal te doorbreken.

Making help actually helpful door Peter Fuggle 

Hoe blijf je nieuwsgierig en open voor de perspectieven van cliënten over mensen/interventies, mogelijk of vooral buiten de ggz, die zij als nuttig hebben ervaren? Hoe identificeer je een vertrouwenspersoon, vorm je een beeld van de behoeften en voorzie je in deze behoeften? Een lezing met praktische voorbeelden uit de praktijk waarbij we ons niet alleen focussen op de reguliere behandelprogramma’s maar juist op de het ondersteunen vanuit een nieuwe invalshoek.

Mentalizing systems door Dickon Bevington

Uitdagend gedrag ondermijnt onze systemen. Teamleden kunnen reageren met stress en isolatie. Ze kunnen gaan twijfelen aan hun professionele identiteit omdat ze uitgedaagd worden om uit hun comfortzone te stappen van wat ze liever doen of getraind zijn om te doen. Uitdagend gedrag heeft ook invloed op familieleden/netwerkpartners en bredere systemen. Zij lopen allemaal het risico om star te worden en meer regels op te leggen om het gedrag te beheersen. Deze lezing gaat over het interveniëren en herstellen van het mentaliserend vermogen om op deze wijze om te gaan met desintegratie en starheid.