Sprekers

Lees hier meer over de sprekers tijdens het congres.

Saskia Knapen: Saskia Knapen is psychiater en MBT-therapeut bij het AMBIT-team in Zeist bij Altrecht. Zij is gespecialiseerd in de combinatie van psychotherapeutische en sociaalpsychiatrische behandeling van ernstige en complexe persoonlijkheidsproblematiek. Zij introduceerde hiervoor de AMBIT (Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment) methode in Nederland. Samen met Rozemarijn van Duursen schreef zij mee aan het laatste Engelse AMBIT-boek (Adaptive Mentalization-Based Integrative Treatment (AMBIT) for People With Multiple Needs). Tevens richtte zij samen met Rozemarijn AMBIT-Expertise NL op in samenwerking met het Anna Freud Centre in Londen. Vanuit dit expertisecentrum worden AFC-gelicentieerde AMBIT-trainingen gegeven. Daarnaast promoveert zij op “Epistemic Trust as a psychomarker in psychosocial interventions” bij het Amsterdam UMC, prof. dr. Aartjan Beekman en prof. dr. Joost Hutsebaut en volgt zij de opleiding tot sensorimotor psychotherapeut (level II).

Peter Fuggle: Dr. Peter Fuggle is klinisch psycholoog en werkt als clinical director bij de Child and Adolescent Mental Health Services van Islington, waar hij voornamelijk werkt voor moeilijk bereikbare jongeren. Bij het Anna Freud Centre is hij medeverantwoordelijk voor de AMBIT-training en -ontwikkeling.

Dickon Bevington: Dr. Dickon Bevington is kinder- en jeugdpsychiater en verbonden aan CASUS (Cambridgeshire Child and Adolescent Substance Use Service) en aan MST-CAN (Multi Systemic Therapy for Child Abuse and Neglect). Hij werkt parttime bij het Anna Freud Centre in Londen waar hij verantwoordelijk is voor de AMBIT-training en training in MBT-F (Mentalization Based Treatment for Families).

Miep Koch (dagvoorzitter): Miep Koch is psychotherapeut en Gz-psycholoog. Ze werkt sinds 2009 binnen Vincent van Gogh, daarvoor binnen GGZ Oost-Brabant. Miep is altijd betrokken geweest bij de behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblematiek en als kartrekker bij de ontwikkeling en implementatie van daarop afgestemde behandelmethodieken binnen de organisatie. Vanuit dat kader was zij de initiatiefnemer in het opzetten van het AMBIT-team binnen Vincent van Gogh.