Cliënttevredenheidsmetingen

Iedere cliënt ontvangt een cliënttevredenheidsonderzoek in de vorm van een vragenlijst. Hier rollen rapportcijfers uit, deze delen we graag met jou.

Rapportcijfer volwassenenzorg

Onze volwassenenzorg scoorde in 2018 gemiddeld een rapportcijfer van 7,3.

Rapportcijfers gemeentelijk domein

Cliënten die begeleiding ontvangen vanuit Vincent Thuis zijn op basis van een steekproef gevraagd hun tevredenheid over de zorg te duiden in een rapportcijfer. Vincent Thuis kreeg het gemiddelde rapportcijfer van 8,6.
De tevredenheid van jongeren en/of hun ouders die via HELDR en STERKR zorg of begeleiding ontvangen is eveneens uitgedrukt in een rapportcijfer. Het gemiddelde rapportcijfer bedraagt een 7,5.