Visie & Ambitie

Het alledaagse leven biedt veel herstelkracht. Die kracht kunnen we beter benutten in de ggz. De kans op herstel is ook het grootst als je direct de juiste zorg krijgt: thuis in de eigen omgeving en toegespitst op wat voor jou werkt. Met de mensen om je heen -professionals, naasten en familie- die je helpen met soms ingewikkelde keuzes.

Tegelijkertijd kan de toegang tot de specialistische zorg beter voor cliënten die hulp zo hard nodig hebben en nu vaak (te) lang moeten wachten. Daarom gaan we het gewoon anders doen in de ggz. We streven naar een samenleving die normaal doet over psychiatrie, waarin mensen de mentale veerkracht hebben om van waarde te blijven voor zichzelf en anderen. Ons vergezicht: een ggz die bijdraagt aan sneller herstel en met een grotere rol voor de sociale omgeving.

Ambitie in vijf pijlers

Een ‘andere ggz’ vraagt nieuwe initiatieven. Een oplossing zit niet altijd in pillen of een opname. We nemen de ruimte voor niet-medische oplossingen, techniek en virtuele kansen. Want ook techniek kan enorm helpen. Daarom bedenken we nieuwe zorgconcepten, organiseren onszelf in wendbare eenheden en zoeken we hechte samenwerking - binnen én buiten de zorg.

Hier werken we komende jaren aan:
1.            eigen regie van de cliënt: zelf aan het roer
2.            persoonsgerichte zorg: wat voor jou werkt
3.            zorg bij de cliënt thuis: daar waar het hoort
4.            toegang tot de specialistische zorg: snel wanneer het moet
5.            samenwerking in de keten: niet zonder elkaar

 

Lees meer: