Vincent van Gogh vernieuwt: gewoon anders

De geestelijke gezondheidzorg is volop in beweging. De forse uitdaging die voor ons ligt is het versterken van het zorgstelsel en de kwaliteit van de zorg. Tegelijkertijd willen we de zorg betaalbaar houden. Dat kan alleen wanneer we bereid zijn om met andere ogen te kijken. Om te zoeken naar kansen, mogelijkheden en nieuwe manieren van werken.

Een belangrijke voorwaarde voor vernieuwing in de zorg is het durven leren van en met elkaar. Dat doe je onder andere door kennis te delen. Daarom delen we hier onze visie, een aantal actuele zorginnovaties, ons netwerk van samenwerkingspartners, ons kwaliteitsbeleid, slimme technologie-oplossingen en onze leervolle en ondernemende initiatieven.