Organisatie & Directie


Onze organisatie

Vincent van Gogh behandelt jaarlijks gemiddeld 7.000 cliënten. Daarmee zijn we de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en volwassenen in Noord- en Midden-Limburg en delen van Brabant. We bieden zorg en ondersteuning vanuit meerdere specialismen en locaties.

Directie Vincent van Gogh

Hans Hendrikx - Geneesheer directeur
Petra de Bruijn
- Financieel directeur

Sander Wigchert - Directeur cluster A:

  • Vincent Thuis
  • Vincent Verslavingszorg
  • Vincent Acute Zorg
  • HELDR & STERKR
  • Poli 3.0
  • Vince Mentaal

René Adriaanse - Directeur cluster B:

  • Vincent Ouderen
  • Vincent Topreferente Centra
  • Vincent Integrale Zorg
  • Vincent Forensische Zorg

Ondersteuning directie:

Henk Verstappen - Adjunct directeur cluster A
Joyce Kleikers - Adjunct directeur cluster B