ANBI

Met ingang van 2014 moet een organisatie met een ANBI-status een aantal gegevens op haar website publiceren, waaronder informatie over haar doelstelling, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid.

Doelstelling

Stichting Vincent van Gogh is aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en volwassenen in Noord- en Midden Limburg en delen van Brabant. Vanuit het motto 'herstel is haalbaar' behandelt en begeleidt Stichting Vincent van Gogh mensen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen. Stichting Vincent van Gogh werkt samen met cliënten, familie/naasten en ketenpartners toe naar herstel en maximale deelname aan de samenleving. Vanuit meerdere locaties en bij mensen thuis.

Beleidsplan

In het boekje Gewoon Anders vind je - op hoofdlijnen - onze strategie tot en met 2021. Je leest alles over de spanningsvelden waar we als ggz mee te maken hebben, onze ambitie, de keuzes die we maken en de doelen die we onszelf stellen. Vincent van Gogh verlengt de termijn van de strategische periode ‘Gewoon Anders’ in afwachting van de uitwerking van de nieuwe strategische periode ‘Bewust Verbonden’. Enkele bouwstenen zijn hiervoor al beschikbaar, zoals het boekje ‘Inclusieve Psychiatrie’.

Raad van Bestuur

Jolande Tijhuis - Voorzitter

Hans Hendrikx 

Michiel Heerkens

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer

812524469

Beloningsbeleid

Vincent van Gogh volgt voor de beloning van haar bestuurders en toezichthouders de richtlijnen van de NVTZ/NTZD en de regeling Wet Normering Topinkomens (WNT). Voor haar medewerkers past Vincent van Gogh de CAO GGZ toe.

Financiële verantwoording

Meer informatie over onze organisatie: