Onderdeel van VIGO

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid maakt onderdeel uit van VIGO. Een samenwerking van vier zelfstandige stichtingen (de Rooyse Wissel, Pactum, Centiv en Vincent van Gogh) die hun hulpverlening, kennis en middelen bundelen. Vanuit de ambitie groot te zijn in kleinschaligheid.

Over VIGO

VIGO is een toonaangevende organisatie in jeugdzorg, forensische zorg en ggz. Met een duurzaam en integraal aanbod bieden we jongeren en volwassenen weer perspectief op herstel en participatie in de samenleving. Onze kracht: van begin tot eind, en in alle fasen van het leven helpen we onze cliënten: van opvoed- en ontwikkelingsproblematiek tot psychisch en psychiatrisch probleem, ook als er sprake is van strafbaar gedrag. Niet de aandoening, maar de cliënt als mens staat bij ons centraal.

Iedere dochterorganisatie werkt zelfstandig in de eigen regio voor specifieke doelgroepen. Samen bieden we de best mogelijke zorg: persoonsgericht, in de eigen omgeving, met de cliënt zoveel mogelijk zelf in de regie.

Onze drijfveer is de kwaliteit en samenhang van zorg verbeteren. Daarom werken we nauw samen met universiteiten en kennisinstituten, leiden op voor de zorg van morgen en investeren veel in onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe, ook digitale, zorgconcepten. We delen onze ervaringen in een lerend netwerk, met elkaar en met andere partners in het veld. Zo blijven we ook in de toekomst voorop lopen in resultaatgericht behandelen.


VIGO: eigen kracht verder brengen


Meer informatie, zie www.vigogroep.nl