Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang

Elke cliënt die onder de reikwijdte van de Wet zorg en dwang valt, heeft recht op bijstand van een cliëntenvertrouwenspersoon.

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een:

  • verstandelijke beperking en mensen;
  • psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Lees meer over de Wet zorg en dwang....

De cliëntenvertrouwenspersoon kan ondersteunen en informatie geven over vragen die ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan hij of zij ondersteuning bieden bij problemen rondom opname en verblijf in een zorginstelling. De cliëntenvertrouwenspersoon helpt bij het bespreekbaar maken van onvrede of een klacht bij zorgverleners.

In de regio Zuidoost Brabant en Limburg kan een cliëntenvertrouwenspersoon van Adviespunt Zorgbelang daarin ondersteunen. De cliëntenvertrouwenspersonen zijn volledig onafhankelijk en niet in dienst van een zorginstelling. Meer informatie over de cliëntenvertrouwenspersoon: klik hier.

Contactgegevens
Adviespunt Zorgbelang
www.adviespuntzorgbelang.nl 
telefoonnummer: 088 – 9294099 (ma t/m vr van 09:00 – 17:00 uur, lokaal gesprekstarief)