Ethische vraagstukken

Vincent van Gogh volgt de wet- en regelgeving in ethische- en levensbeschouwelijke vraagstukken. Maar er kunnen bijzondere situaties ontstaan. Zoals afspraken maken rond het levenseinde bij cliënten met psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek, wel of niet reanimeren of een verzoek om euthanasie.

In het algemeen geldt dat in samenspraak met de (wilsbekwame) cliënt bepaalde wilsverklaringen kunnen worden opgesteld. Voorbeelden zijn een ‘zelfbindingsverklaring’ en een ‘niet reanimeren-verklaring’. Ook het tijdens een crisis (door ziekte of verslaving) uitvoeren van een vooraf samen afgesproken en beschreven crisisplan, is een wilsverklaring.

Bij een verzoek om euthanasie volgen we de richtlijn ‘Omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis’ (A.J. Tholen) en de richtlijn ‘Uitvoering euthanasie’ (KNMP en KNMG, augustus 2012). Als instelling wijzen wij euthanasie niet af, maar we respecteren de individuele keuze van medewerkers die vanuit hun levensovertuiging niet aan de procedure willen meewerken.

Moreel beraad
Om moeilijke dilemma’s bespreekbaar te houden, gebruikt onze organisatie de methode Moreel Beraad. Zorgverleners uit allerlei disciplines komen dan bij elkaar om op een gestructureerde manier ingewikkelde medisch-ethische kwesties met elkaar te bespreken.