Kwaliteitsstatuut

GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model 'GGZ Kwaliteitsstatuut' ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz (zoals Vincent van Gogh) binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Lees hier ons Kwaliteitsstatuut, versie november 2022