Ontevreden of een klacht

Bespreek dit liefst eerst met degene die het betreft, bijvoorbeeld de behandelaar, verpleegkundige of verzorgende. Wij streven er naar om problemen of klachten zoveel mogelijk in gezamenlijk overleg op te lossen.

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (hierna: Wvggz) in werking getreden. In verband met deze nieuwe wet, zijn enkele bestaande regelingen aangepast en tevens nieuwe documenten opgesteld. In verband met alle veranderingen zijn we voortdurend bezig met klantvriendelijke informatie te schrijven. Waaronder de brochure Klachtenregeling Wvggz.

De Wet Bopz is vervangen door de Wet verplichte ggz. In 2020 geldt echter een overgangsrecht: voor lopende machtigingen blijven de regels van de Bopz gelden. Dat geldt ook voor machtigingen die vóór 1 januari 2020 zijn aangevraagd. Daarom hebben we de klachtenregelingen toegevoegd voor de wet Bopz en de Wet verplichte ggz.

Heb je een dringende vraag of klacht? Neem dan contact met ons op via het:

Secretariaat Klachtafhandeling
(0478) 527 632
klachten@vvgi.nl

Hieronder staan een aantal brochures en formulieren op een rijtje:


Brochure klachtafhandeling Vincent van Gogh

Klachtenregeling Vincent van Gogh

Klachtenformulier Vincent van Gogh

Klachtenformulier BOPZ-klachtencommissie


Klacht in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Klachtenformulier Wvggz - klachtencommissie

Klachtenregeling Wvggz Vincent van Gogh

Brochure klachtenregeling Wvggz Vincent van Gogh. Volgt zo spoedig mogelijk.

Klacht jeugd - jongeren

Klachtenregeling Jeugd Vincent van Gogh, 2018