Ontevreden of een klacht

Bespreek dit liefst eerst met degene die het betreft, bijvoorbeeld de behandelaar, verpleegkundige of verzorgende. Wij streven er naar om problemen of klachten zoveel mogelijk in gezamenlijk overleg op te lossen.

Heb je een dringende vraag of klacht? Neem dan contact met ons op via het:

Secretariaat Klachtafhandeling
(0478) 527 632
klachten@vvgi.nl

Hieronder staan een aantal brochures en formulieren op een rijtje:


Brochure klachtafhandeling Vincent van Gogh

Klachtenregeling Vincent van Gogh

Klachtenformulier Wkkgz Vincent van Gogh


Klacht in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Klachtenformulier Wvggz - klachtencommissie

Klachtenregeling Wvggz Vincent van Gogh

Brochure klachtenregeling Wvggz Vincent van Gogh. Volgt zo spoedig mogelijk.

Klacht jeugd - jongeren

Klachtenregeling Jeugd Vincent van Gogh, 2018