Ontevreden of een klacht

Bespreek dit liefst eerst met degene die het betreft, bijvoorbeeld de behandelaar, verpleegkundige of verzorgende. Wij streven er naar om problemen of klachten zoveel mogelijk in gezamenlijk overleg op te lossen.

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (hierna: Wvggz) in werking getreden. In verband met deze nieuwe wet, zijn enkele bestaande regelingen aangepast en tevens nieuwe documenten opgesteld. Daarom zijn we druk bezig alle veranderingen, waaronder de klachtenregeling, te verwerken en klantvriendelijke informatie te schrijven.

Heeft u nu een dringende vraag of klacht? Neem dan contact met ons op via het:

Secretariaat Klachtafhandeling
(0478) 527 632
klachten@vvgi.nl


 

 

 

Hieronder zetten wij een aantal formulieren, notities en brochures op een rijtje:

Brochure klachtafhandeling Vincent van Gogh, volgt zo spoedig mogelijk.

Klachtenformulier Vincent van Gogh

Klachtenregeling Vincent van Gogh, 2020

Klachtenregeling Jeugd Vincent van Gogh, 2018