Ontevreden of een klacht

Bespreek dit liefst eerst met degene die het betreft, bijvoorbeeld de behandelaar, verpleegkundige of verzorgende. Wij streven er naar om problemen of klachten zoveel mogelijk in gezamenlijk overleg op te lossen.

Vincent van Gogh kent twee routes waarlangs een klacht kan worden afgehandeld.

Route 1: (Wkkgz) met mogelijke bijstand van de klachtenfunctionaris.
Route 2: (wet Bopz) met mogelijke bijstand van de patiëntenvertrouwenspersoon.

Route 1: klachtenbehandeling

Met hulp een klacht indienen
Je hebt een probleem of klacht en het gesprek daarover leidt (nog) niet tot een oplossing.
Als je er je zelf niet met de behandelaar, verpleegkundige of verzorgende uitkomt, kun je ondersteuning krijgen van de klachtenfunctionaris. Hij of zij helpt je om samen, liefst door bemiddeling, met degene over wie je een klacht hebt het probleem op te lossen.
 
Klachtenfunctionaris
T (0478) 527 597
E klachtenfunctionaris@vvgi.nl

Zonder hulp een klacht indienen
Je kunt ook zelf een klacht indienen bij Vincent van Gogh. Daarvoor kun je terecht bij het secretariaat Klachtafhandeling.
De Raad van Bestuur heeft vertegenwoordigers aangewezen die namens haar de klacht behandelen. Het secretariaat Klachtafhandeling zorgt na ontvangst van jouw klacht voor de interne doorleiding naar een van de aangewezen klachtenbehandelaars.

Secretariaat Klachtafhandeling
T (0478) 527 632
E klachten@vvgi.nl

De Overheid wil graag dat iedereen goede zorg krijgt. Wat er moet gebeuren als je toch klachten hebt, is vastgelegd in de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Klik hier voor meer informatie over de WKKGZ.

Route 2: klachtenbehandeling

Klacht over dwangbehandeling, gebruikte middelen of maatregelen, het beperken van je rechten of over een wilsonbekwaamheidsverklaring.
Indien je gedwongen bent opgenomen en daar een klacht over hebt of over iets anders dat valt onder de wet Bopz, kun je terecht bij de klachtencommissie van Vincent van Gogh. Je kunt altijd hulp of ondersteuning vragen bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) voor het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie

Wil je graag weten of je situatie valt onder de wet Bopz? Klik dan hier.

Klachtencommissie 
T (0478) 527 597
E klachtencommissie@vvgi.nl