Privacyverklaring Vincent van Gogh

Vincent van Gogh vindt privacy een groot goed. Daarom doen we ons uiterste best om zorgvuldig met je gegevens om te gaan. We houden ons daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 juli 2018.

Internettechnologie 
Vincent van Gogh gebruikt internettechnologie om diensten en of handelingen aan te bieden. Het gebruik van internettechnologie noodzaakt Vincent van Gogh om een privacyverklaring te hebben, welke geraadpleegd moet kunnen worden door de gebruiker die gebruik maakt van de diensten en of handelingen via internet.

Via internet worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Vincent van Gogh acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Vincent van Gogh dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Doeleinden
Vincent van Gogh verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Vincent van Gogh.

Door het gebruik van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt ter verwerking. Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk bedoeld voor degene die de functionaliteit als particulier of als werknemer gebruikt.

Wij gebruiken de volgende gegevens om onze diensten te kunnen leveren en of af te handelen:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuur adres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je gedrag en activiteiten bij gebruik van de functionaliteit.

Vincent van Gogh kan deze gegevens analyseren om daarmee het aanbod van producten, diensten en de dienstverlening te verbeteren en om deze beter af te stemmen op persoonlijke voorkeuren.

Bewaartermijn
Vincent van Gogh bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Contactformulier en nieuwsbrief
Vincent van Gogh biedt een nieuwsbrief aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten en of diensten. Je adres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat mogelijkheid waarmee je je kunt afmelden.

Als je gegevens achterlaat, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de vraagstelling of de inhoud van de e-mail nodig is voor beantwoording en afhandeling daarvan.

Communicatie:
Wij kunnen via e-mail contact met je opnemen voor:

 • Nieuwsbrief
 • Aanbieden producten en diensten
 • Informeren over wijzigingen in producten en diensten
 • Productverbetering

Bij iedere communicatie via e-mail wordt een afmeldmogelijkheid aangeboden.

Registreren
Om gebruik te kunnen maken van onze diensten dien je je eerst te registreren. De registratiegegevens bewaren wij zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en dienst die je bij ons hebt afgenomen.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Beveiliging
Wij nemen op basis van de stand der techniek passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens te voorkomen en of te beperken. Indien wij misbruik en of ongeautoriseerde toegang vaststellen zullen wij dat conform geldende wet en regelgeving melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionele cookies
Om de gebruikservaring van de website te verhogen en voor een juiste werking van verschillende onderdelen, worden er functionele cookies geplaatst.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”- en "AdWords"-diensten. Wij gebruiken deze diensten om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om de toeleiding naar de informatie te optimaliseren. Uitgangspunt is om u als bezoeker zo snel mogelijk van de juiste informatie te voorzien.    

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze functionaliteit. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze functionaliteit, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijziging van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Privacyverklaring zorgprestatiemodel
Wij wisselen gegevens uit met jouw zorgverzekeraar. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat de behandeling wordt betaald. Je hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verstrekken van diagnose-informatie op de declaratie aan de zorgverzekeraar en aan de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) voor beleidsdoeleinden. Dit doe je door hiervoor een privacyverklaring te ondertekenen, waarin staat aangegeven dat gegevens die herleidbaar zijn tot de diagnose niet op de factuur en in het Zorgprestatiemodel mogen worden opgenomen. Na ontvangst van de ondertekende privacyverklaring mag de zorgverzekeraar geen informatie bij de zorgaanbieder opvragen die herleidbaar is tot de diagnose. Tevens worden deze gegevens niet aan de NZa aangeleverd. 

Download de verklaring en vul deze in. De ingevulde verklaring kun je inleveren bij het secretariaat of de receptie van de locatie waar je jouw intakegesprek hebt. Zij vullen de gegevens van ons aan en van uw regiebehandelaar.

Functionaris gegevensbescherming
Vincent Huygens Tholen houdt als functionaris gegevensbescherming toezicht op het borgen van jouw privacy. Bel voor vragen naar (06) 51 89 86 42. Contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens kan via de website van de autoriteit: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl