Therapievormen

Bij Vincent Ouderen kunt u terecht voor verschillende soorten therapieën. Deze zijn onderdeel van uw behandeling of begeleiding. Een combinatie van therapieën is ook mogelijk. Bijvoorbeeld een behandeling met medicatie én systeemtherapie.

Farmacotherapie

Farmacotherapie is een behandeling met medicijnen. Onze psychiater of verpleegkundig specialist begeleidt u tijdens deze behandeling.

Cognitieve gedragstherapie

Met cognitieve gedragstherapie leert u anders naar uw problemen kijken en er anders mee omgaan. Onze therapeut helpt u om irreële (negatieve) gedachten om te zetten in realistische (positieve) gedachten en passend gedrag. Er zijn verschillende vormen van cognitieve gedragstherapie, zowel individueel als in een groep. U bekijkt samen met de therapeut welke vorm het beste bij u past.

Systeemtherapie Ouderen

Speelt uw sociale omgeving (het ‘systeem’) een rol bij uw problemen? Bij systeemtherapie kijken we naar uw verhouding met uw omgeving: uw partner, vrienden en familie, maar ook uw huisarts en thuiszorgorganisatie. Problemen in dit systeem zijn vaak communicatieproblemen. Heeft u bijvoorbeeld een depressie, dan leidt dit vaak tot uitgesproken reacties van anderen, zoals bezorgdheid. Dit kan er (onbedoeld) voor zorgen dat u zich schuldig gaat voelen, of zelfs afstand neemt van die ander. Dit soort systeemproblemen komen onder ouderen relatief vaak voor. Systeemtherapie heeft als doel de communicatie en de omgang met mensen in uw systeem te herstellen.

Interpersoonlijke PsychoTherapie (IPT)

Een ingrijpende verandering kan heftige gevolgen voor u hebben en soms tot een depressie leiden. Bijvoorbeeld het overlijden van een partner. Interpersoonlijke PsychoTherapie (IPT) kan dan een oplossing zijn. De therapie gaat ervanuit dat iedereen persoonlijke contacten nodig heeft om zich goed te voelen. Samen met de therapeut bekijkt u wie belangrijk zijn in uw leven, en of uw problemen samenhangen met deze personen. Dat kan gaan om rouw na verlies, stress na een conflict, of een tekort aan sociale contacten. Vervolgens onderzoekt u samen hoe u een gebeurtenis een plek kunt geven.