Samen met familie of naasten

Vincent Ouderen vindt het belangrijk om uw familie of naasten te betrekken bij uw behandeling. Dat is namelijk fijn voor uzelf én voor uw naasten. Hierdoor begrijpen zij beter wat er speelt en kunnen zij beter voor u en voor zichzelf zorgen. Bovendien is het praktisch tijdens gesprekken, zoals het intakegesprek. Daarom is het belangrijk dat uw partner of een andere naaste aanwezig is tijdens de afspraken met onze zorgverleners. Alleen als u dat zelf goed vindt natuurlijk.

Hoe help ik mijn moeder of vader?

Heeft u het idee dat uw vader of moeder psychiatrische problemen heeft? Ga dan eerst het gesprek hierover aan met uw ouder. Stel voor om samen naar de huisarts te gaan voor advies. Vindt de huisarts een behandeling zinvol, dan kan hij zorgen voor de aanmelding bij Vincent Ouderen.

Cursussen en bijeenkomsten voor naasten

Als familielid of mantelzorger van iemand met een verslaving of psychische problemen kunt u overbelast raken door de zorg(en) voor uw naaste. Het kan zijn dat de omgang moeilijk verloopt of dat u zich machteloos voelt. Bij onze preventiewerkers kunt u terecht als u zich zorgen maakt over een familielid met psychiatrische problemen. Ze hebben veel kennis over psychische klachten en psychiatrische problemen. Ook weten ze welke preventieve maatregelen in een bepaalde situatie het beste werken, zoals voorlichting of cursussen en trainingen. Bekijk ons preventieaanbod.

Uw rol in zorgadviesgesprekken tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling vinden zogeheten zorgadviesgesprekken (ZAG) plaats. Deze afstemmingsgesprekken hebben als doel: 

 • duidelijkheid hebben en houden van de behandelvraag en het efficiënt afstemmen van de behandeling met de cliënt en alle betrokken partijen
 • goede samenwerking met betrokken familie of naasten
 • goede samenwerking met ketenpartners

Bovendien zorgen deze gesprekken ervoor dat we de behandeling doelgericht en effectief houden. Tijdens een ZAG wordt telkens het behandelplan besproken. Aanwezig zijn de behandelaar en de cliënt, maar liefst ook u als familie of naasten tenminste als de  cliënt hiermee akkoord gaat. Zo nodig schuiven ook andere zorgpartners aan.

Tips: hoe help ik mijn ouder met psychiatrische problemen?

 • Ouderen uiten psychiatrische klachten vaak als fysieke klachten (zoals druk op de borst, slecht slapen, vermoeidheid). Houd dit in uw achterhoofd en schakel eventueel een zorgverlener in om hierover te oordelen.
 • Bied steun in de vorm van een luisterend oor en toon begrip.
 • Cijfer problemen niet weg alsof het niets is, of iets is wat uw ouder snel moet vergeten.
 • Zorg dat uw vader of moeder genoeg afleiding heeft. Het maakt niet uit in welke vorm: sport, hobby of een sociale afspraak.
 • Neem niet de rol van therapeut op u.
 • Vraag of u kunt helpen, bijvoorbeeld met (dagelijkse) taken, of door samen naar een hulpverlener gaan.
 • Zorg ook goed voor uzelf. Aan een overbelaste of ongeduldige mantelzorger heeft uw ouder niet veel.
 • Wuift uw ouder de problemen weg? Stel vragen om achter de reden te komen. Gaat het om een ​​angst voor kosten, het verliezen van privacy of onafhankelijkheid, of de aanwezigheid van een vreemde in huis? Luister met empathie en ontkracht de angsten niet, maar accepteer ze. Zeg bijvoorbeeld: “Ik begrijp dat je geen vreemde in huis wilt, helpt het als ik bij de afspraken aanwezig bent?” Benadruk daarbij dat jullie telkens stap voor stap dingen kunnen doen. Startend met een bezoek aan de huisarts om te vragen wat er mogelijk is. Per stap kunt u samen bekijken wat uw ouder prettig vindt en wat de volgende stap is.