Logo IEP Nw

IEP erkend als landelijk expertisecentrum D-Zep

Het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie (IEP) in Venray is na de positieve beoordeling van de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg per 29 september officieel erkend als Regionaal Expertise Centrum (REC) voor de provincie Limburg en landelijk als Doelgroep Expertise Centrum (DEC) voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-Zep).

Vvg Gelukspop Werkgeluk Bord

Op zoek naar (werk)geluk bij Vincent van Gogh

Bij Vincent van Gogh vinden we, dat de weg naar de psychiatrie eenvoudig te vinden moet zijn. We geven de cliënt graag zélf de touwtjes in handen. Hierbij moet psychische zorg toegankelijk én betaalbaar blijven. Daarom zetten we innovatieve zorgconcepten in, werken we effectief samen in netwerken en gebruiken we ‘outside the box’ en digitale behandelvormen. Onze zorgprofessionals zijn hierin van het grootste belang.

Cursus Opkomen Voor Jezelf Oktober 2023 (Samenwerking A5) JPG Def

Cursus Opkomen voor jezelf

Je bent in een winkel en iemand kruipt voor bij de kassa. Je zou er iets van willen zeggen, maar hoe pak je dat aan? Of je komt op een feestje waar je weinig mensen kent. Hoe knoop je dan een praatje aan? Wil je leren omgaan met deze situaties? Dan is de cursus 'Opkomen voor jezelf’ misschien iets voor jou!

IEP

IEP ontvangt positieve beoordeling

Maandag 10 juli 2023 vond een visitatie op het IEP (Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie) in Venray plaats. Onze expertise op het gebied van dementie met zeer ernstig probleemgedrag (D-Zep) werd getoetst om te beoordelen of wij een Regionaal Expertise Centrum (REC) en een Doelgroep Expertise Centrum (DEC) kunnen worden. We hebben hiervoor een positieve beoordeling gekregen van de visitatiecommissie! Een mooie prestatie van alle betrokkenen.

Icthealth Nr3 2023 30 31 DEF

Vincent van Gogh en VGZ durven en doen digitaal

Mensen met een blijvende zorgvraag die eerst in aanmerking kwamen voor ondersteuning vanuit de Wmo, krijgen sinds 2021 zorg vanuit de langdurige GGZ. Dit heeft gezorgd voor een grote groei van deze cliëntgroep voor het zorgkantoor van VGZ en Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid. “Vincent van Gogh heeft met VGZ afspraken gemaakt over werken aan passende zorg. Samen gaan we voor een betere gezondheid met minder professionele hulp”, aldus Jolande Tijhuis, voorzitter van de raad van bestuur van VIGO, waarvan Vincent van Gogh onderdeel is.

Logo Team BW

Innovatie Beschermd Wonen ruim een jaar onderweg

Team BW is een samenwerking gericht op beschermd wonen in Noord- en Midden Limburg. TeamBW werd vorig jaar opgestart en inmiddels zijn de eerste bereikte resultaten zichtbaar. TeamBW staat voor de zorg die geleverd wordt: Beschermd Wonen én de samenwerking die hierachter zit. De zorgpartijen PSW, De Zorggroep, Pactum, Buro Andersom, Zelfregie.NL en Vincent van Gogh hebben de handen ineengeslagen om Beschermd Wonen te bieden voor mensen met verschillende vraagstukken. Door de samenwerking kan er vanuit diverse achtergronden ondersteuning en begeleiding worden geboden.

Marieke Verlee En Jolande Tijhuis Tekenmoment

CZ en Vincent van Gogh sluiten 5-jarige zorgovereenkomst GGZ

Zorgverzekeraar CZ en Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid ondertekenden vandaag een zorgovereenkomst GGZ voor een periode van 5 jaar. In deze overeenkomst, die loopt tot 2027, maken zij afspraken over goed toegankelijke en hoogstaande kwaliteitszorg tegen aanvaardbare zorgkosten.

Wachtlijsten

Hervorm de jeugdzorg nu!

Kwetsbare kinderen, gezinnen, hulpverleners en jeugdhulporganisaties kunnen niet langer wachten op hervorming van de jeugdhulp. Het is nú tijd voor politieke actie: de Hervormingsagenda Jeugd die ons eigenlijk voor januari 2022 was beloofd moet er nu éindelijk komen.