20230417 Vernet Health Award 1

Vincent van Gogh ontvangt Vernet Health Award vanwege laag ziekteverzuim

Maandag 17 april 2023 ontving Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid een award in het kader van de Vernet Health Ranking. Deze ranking laat zien hoe een organisatie presteert op het gebied van ziekteverzuim. Vernet benoemt in vier branches, de drie best presterende organisaties. In de geestelijke gezondheidszorg is Vincent van Gogh één van de winnaars, met een mooie 9 als beoordeling.

Afbeelding 2 VGZ Vincent Van Gogh

Vincent van Gogh en VGZ sluiten 5-jarencontract voor duurzame en toekomstbestendige geestelijke gezondheidszorg in de Wlz

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid en het VGZ Zorgkantoor verbinden zich in een strategische samenwerking op het vlak van de Langdurige Zorg. Jolande Tijhuis, voorzitter raad van bestuur bij VIGO, waar Vincent van Gogh onderdeel van is en Hans van Noorden, directeur Langdurige Zorg bij Coöperatie VGZ ondertekenden vandaag een contract van 5 jaar om deze strategische samenwerking te bekrachtigen.

NIX18

NIX18: hoe breng je als professional de boodschap?

Hoe breng je de NIX18 boodschap onder de aandacht voorafgaand en tijdens de Carnaval: wat werkt wel en wat werkt niet? Team Preventie is samen met het Trimbos instituut aan de slag gegaan met dit thema. Ze inspireren hiermee graag andere professionals.

20230206 Nieuwe Aanpak Complexe Jeughelp Afb Waardenkompas Illu Social Media

Nieuwe aanpak complexe jeugdhulp in Noord- en Midden-Limburg

“Eerst luisteren en dan samen de behandelroute bepalen”, is het motto van 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en 10 jeugdhulpaanbieders, waaronder Vincent van Gogh. Vanaf 1 januari 2023 bundelen zij de expertises om nog beter hulp op maat te bieden aan jeugdigen en gezinnen. Deze nieuwe aanpak zetten we in bij jeugdigen en gezinnen die te maken hebben met complexe, vaak meervoudige, problematiek waarbij sprake is van een dreigende behandelopname. Aanbieders en gemeenten werken nauw samen om de best passende hulp, zo thuis mogelijk, aan te bieden.

Vincentvangoghrunners

Volg onze Socialrunners

Vandaag - vrijdag 16 september - gaan onze Vincentvangoghrunners, op pad voor hun monstertocht van 555 kilometer! Vanavond, ergens tussen 23.00 - 00.00 uur komen ze aan in Venray om uit te rusten. Dat alles voor het goede doel; de Stichting Socialrun.

De Kracht Van Het Netwerk Jaarmagazine 2021

Jaarmagazine 2021 - De kracht van het netwerk

We zijn ontzettend trots op onze medewerkers, cliënten en de resultaten die we behaalden. Want we bleken opnieuw in staat om - ondanks de coronamaatregelen - verder te innoveren, ons bewust te verbinden met onze omgeving en met elkaar te bouwen aan een organisatie die denkt en werkt vanuit de zorgvraag van de cliënt.

Socialrun 2019

Sponsor onze Socialrunners

Ook in 2022 zijn we weer met een team Socialrunners vertegenwoordigd bij de Socialrun, een estafetteloop waarbij in 48 uur 555 kilometer hardlopernd wordt afgelegd. Dit alles om openheid te stimuleren rondom psychische aandoeningen.