Ambulantisering behandeling angst- en dwangstoornissen

Het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen is een van de drie klinieken in Nederland die gespecialiseerde zorg levert aan mensen met ernstige angst- en dwangproblematiek. Vaak zijn de behandelmogelijkheden uitgeput terwijl de klachten een normaal leven onmogelijk maken. Vincent van Gogh biedt gespecialiseerde zorg aan deze cliënten.

Behandeling
Onze visie op herstel is gericht op het hanteerbaar maken van de angst en/of dwang, waardoor deze af neemt en een acceptabele proportie aanneemt. Cliënten kunnen voor verschillende zorgpaden in aanmerking komen, afhankelijk van de aard en intensiteit van de stoornis. Vincent van Gogh biedt ook een vervolgbehandeling aan, om zo een goede transfer naar huis mogelijk te maken. Dat wil zeggen het (aangeleerde) nieuwe gedrag zo goed mogelijk thuis in de praktijk te kunnen brengen.

Ambulantisering
Het zwaartepunt van de behandeling ligt bij een klinische opname. Ondanks het intensieve karakter van deze zorg, experimenteert Vincent van Gogh met een ambulante behandelmethode. Door het toepassen van innovatieve e-health oplossingen wordt het mogelijk om een deel van de behandeling ambulant aan te bieden. Het gecombineerde klinisch-ambulante traject leidt tot positieve resultaten: een kortere opname en snellere doorstroom, waardoor meer cliënten geholpen kunnen worden.

Bel of mail Maarten Kaarsemaker: (06) 14483659, mkaarsemaker@vvgi.nl