Kwaliteit

In het streven naar kwaliteit staat het belang en de beleving van de cliënt voorop. Dat komt het effect van een behandeling ten goede. Daarom vinden wij dat zorg persoonsgericht moet zijn. Dat betekent: toegespitst op de wensen en behoeften van de cliënt en afgestemd op zijn of haarpersoonlijke situatie. We bieden de zorg zo veel mogelijk thuis om een opname te voorkomen – zolang als kan natuurlijk. En als techniek daarbij helpt: prima!

Techniek brengt zorg ook dichtbij. Het gaat er uiteindelijk om dat de cliënt zo goed mogelijk de regie houdt over wat er gebeurt in zijn of haar leven, hoe lastig soms ook. De cliënt is immers zelf ook expert en dat vraagt beslissingen die samen worden genomen. Om te voorkomen dat naasten, familie of de arts de regie (tijdelijk) moeten overnemen is het belangrijk om problemen op tijd te zien en te onderkennen. Onderlinge consulatie tussen behandelaren is dan van belang, maar zeker ook de verbinding met het sociale netwerk.

Keurmerken

HKZ
Als organisatie zijn wij HKZ-gecertificeerd. Als mensen voor psychische of psychiatrische problemen een beroep moeten doen op de geestelijke gezondheidszorg, is het een prettig idee dat zij in goede  handen zijn. HKZ is een keurmerk voor zorginstellingen, vergelijkbaar met het bekende ISO 9001. Iedere drie jaar wordt Vincent van Gogh door middel van audits uitgebreid gecontroleerd om te peilen of we het certificaat nog steeds verdienen. Tussentijds vindt periodieke toetsing plaats.

TOP GGz
Twee van onze specialistische afdelingen dragen het TOP GGz keurmerk: het TOP GGz centrum voor Neuropsychiatrie en het TOP GGz centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Een keurmerk dat uitgereikt wordt aan afdelingen die zeer gespecialiseerde patiëntenzorg voor een bepaalde doelgroep combineren met wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Topklinische ggz is bestemd voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen die onvoldoende resultaat hebben van een reguliere tweedelijns behandeling. Onze TOP GGz afdelingen voldoen aan strenge criteria op het gebied van specialistische diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding en worden beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie.