Vincent van Gogh onderneemt en vernieuwt

Vincent van Gogh is de grootste  ggz-organisatie in Noord-Limburg.  Maar we zijn geen logge organisatie. Vanaf 2018 organiseren we onze zorg vanuit elf kleine resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE’ s). Ieder met een eigen specialisme, doelgroep of aandachtsgebied. Bij elke eenheid zijn een manager en een specialistmanager(s) samen verantwoordelijk voor de resultaten. De zorgvraag verandert, net als alle ‘systemen’ daaromheen. Dat vraagt van ons veerkracht, snelheid en aanpassingsvermogen.

Elf kleine schepen
Onze RVE’ s (Resultaat Verantwoordelijke Eenheden), ook wel schepen of scheepjes genoemd, vormen gezamenlijk een vloot die koerst op één ambitie: herstel is haalbaar en mogelijk. We werken daar zoveel mogelijk thuis aan, samen met de cliënt en het netwerk om hem heen. De eenheden van waaruit we werken zijn:

  • Vincent Thuis
  • Vincent Verslavingszorg
  • Vincent Acute Zorg
  • Vincent Integrale Zorg
  • Vincent Ouderen
  • Vincent Topreferente Centra
  • HELDR voor jongeren
  • Poli 3.0
  • Vincent Forensische Zorg

Vincent Thuis

In de regio’s Venray, Venlo en Weert biedt Vincent Thuis gespecialiseerde preventie, begeleiding en FACT (Functie Assertive Community Treatment). Altijd bij mensen thuis of dichtbij, in hun eigen wijk of huisartsenpraktijk. Vincent Thuis werkt met ervaringsdeskundigen en heeft speciale aandacht voor de omgeving van de cliënt. Hieronder vallen ook de informele zorg en andere organisaties die een rol spelen in het leven van de cliënt. Vincent Thuis bestaat uit preventie, bemoeizorg, FACT en gespecialiseerde, individuele begeleiding thuis.

Vincent Verslavingszorg

Voor iedereen met een lichte of ernstige verslaving, van jong tot oud, biedt Vincent van Gogh specialistische hulp en begeleiding. Het kan gaan om een alcohol- of drugsverslaving, maar bijvoorbeeld ook om een medicijn-, gok- of gameverslaving. Wij richten ons op het voorkomen en behandelen van een verslaving en de bijkomende problematiek, en op het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Aanbod verslavingszorg
De behandeling kan plaatsvinden in de vorm van bijvoorbeeld een korte cursus, ambulante training (zowel individueel als in groepsverband) en intensieve dagbehandeling. Ook detox is een van de opties. Onder medische begeleiding – thuis of tijdens een korte opname - helpen we cliënten stoppen met middelengebruik.

Dit vind je misschien ook interessant…
Combinatiebehandeling persoonlijkheidsstoornissen en verslaving

Vincent Acute Zorg

Mensen met ernstige, spoedeisende psychiatrische problemen die in crisis (dreigen te) raken, helpen wij met onze acute zorg. Als het mogelijk is in de thuissituatie. Soms is behandeling in de thuissituatie door ons IHT-team (Intensieve spoedHulp Thuis) niet raadzaam. Bijvoorbeeld omdat mensen thuis te overprikkeld raken of een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen. Dan is een tijdelijke opname binnen een gesloten afdeling in Venray (voor ouderen) of Venlo (voor volwassen) mogelijk. Tot slot biedt Vincent Acute Zorg consultatie in het ziekenhuis en versterken onze ggz-triagisten de huisartsenpost Noord-Limburg.

Vincent Integrale Zorg

Mensen met ernstige, chronische psychiatrische aandoeningen bieden wij herstelondersteunende zorg in een beschermd wonen setting. Dit doen we in een veilige omgeving met behulp van de Triple-C methode. Triple-C staat voor het ervaren van het gewone leven. Onze coaches (zorgmedewerkers) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen. Alles staat in het teken van motiveren, activeren, het creëren van succeservaringen en een betekenisvolle dagbesteding.

Vincent Ouderen

Bij onze oudere doelgroep zien we regelmatig een combinatie van psychische, psychiatrische en lichamelijke klachten. Dit vraagt om een behandeling die aan beide onderdelen aandacht besteedt. Wij hebben specialistische kennis op het gebied van ouderenpsychiatrie en cognitieve stoornissen. Dit bieden wij niet alleen aan aan onze cliënten (ambulant of klinisch), maar ook aan zorgverleners. Ook delen we graag onze kennis in samenwerkingsverbanden, zoals het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie (IEP).

Dit vind je misschien ook interessant…
Integraal Expertiscecentrum voor Psychogeriatrie: gezamenlijke expertise

Vincent Topreferente Centra

We hebben vier centra waar mensen terechtkunnen voor diagnostiek en behandeling van (alcoholgerelateerde) cognitieve stoornissen, angst en OCS (obsessief compulsieve stoornis) én zeldzame, onbegrepen en therapieresistente aandoeningen.

Centrum voor Neuropsychiatrie

Mensen met zeldzame, onbegrepen of therapieresistente (neuro)psychiatrische aandoeningenkunnen voor diagnostiek en gespecialiseerde (ambulante en klinische) behandeling terecht bij ons Centrum voor Neuropsychiatrie.

Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen
Veel mensen die jarenlang overmatig alcohol gebruiken ontwikkelen ernstige cognitieve stoornissen. In de meeste gevallen niet zo ernstig als bij het syndroom van Korsakov, maar ze kunnen mensen wel ernstig belemmeren in hun dagelijks functioneren. Ons Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen biedt gespecialiseerde (ambulante en klinische) behandelingen op dit gebied. 

Centrum voor Angst & Dwang
Mensen met een ernstige angst- of dwangstoornis kunnen terecht bij ons specialistische Centrum voor Angst en Dwang. Het centrum biedt een breed scala aan (ambulante en klinische) behandelmogelijkheden, met onderdelen als exposure, cognitieve therapie en de combinatie met digitale behandelen d.m.v. beeldbellen. 

HELDR

Jongeren (tot 24 jaar) met psychische klachten ondersteunen we met een breed aanbod van preventie, begeleiding en zorg. Er is veel aandacht voor de sociale omgeving en voor vroegsignalering en vroegdetectie. HELDR richt zich op kort (en intensief waar nodig) behandelen en begeleiden, in de eigen omgeving, gebruikmakend van passende technologie. Ook worden ervaringsdeskundige jongeren ingezet.

Intensieve hulp thuis
Sommige ernstige of complexe psychische problemen kunnen we niet behandelen in de polikliniek. Hiervoor bieden we intensieve gezinstherapie aan in de thuissituatie voor jongeren die probleemgedrag vertonen én aan hun omgeving. Afhankelijk van de ernst en aard van de problemen bieden we Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) of Multi Systeem Therapie (MST).
Lees meer... www.heldr.nu

Poliklinische zorg

Vincent van Gogh richt de poliklinische zorg op een andere manier in. Het doel is het realiseren van een aantrekkelijke, wachtrijvrije poli. Klein en klantgericht georganiseerd en werkend op basis van goede diagnostiek. Laagdrempelig en verbonden met de keten.
Tegelijkertijd richten we ons ook steeds meer op het online behandeling(e-Health) en de combinatie van persoonlijk contact en online behandeling. 

Specialistische  ggz
De poliklinische zorg behoort tot de Specialistische ggz. De poli bestaat onder andere uit een afdeling Diagnostiek, poli SAP (Stemming-, Angst- en Persoonlijkheidsstoornissen) en Autisme & ADHD. Onze poliklinieken bevinden zich in Venray, Venlo, Weert en Roermond. 

Vincent Forensische Zorg

Onze forensische zorg behandelt mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben en een strafbaar feit hebben gepleegd. De rechtbank heeft bepaald dat ze een behandeling moeten volgen. De delicten en de psychische of psychiatrische aandoeningen zijn verschillend van vorm en ernst. Veel voorkomende problemen hebben te maken met verslaving aan alcohol of drugs, persoonlijkheidsproblematiek of psychotische klachten. Deze behandeling helpt om te voorkomen dat mensen opnieuw de fout in gaan.

ForFACT (Forensisch FACT)
ForFACT Midden-Limburg is een samenwerking tussen De Rooyse Wissel (poli De Horst) en Vincent van Gogh. Onze behandeling, in de eigen omgeving van de cliënt, biedt ondersteuning om (weer) deel te nemen aan de maatschappij. We leren mensen omgaan met de gevolgen van hun problemen en steunen ze om hun leven weer op de rails te krijgen.

GGZ-reclassering
GGZ reclassering Limburg, afdeling Vincent van Gogh, richt zich als verslavingsreclassering op mensen die direct of indirect door problematisch middelengebruik (verslaving aan alcohol en/of drugs) met justitie in aanraking komen. We werken aan het loskomen van de verslaving of tenminste vermindering.