Lerende organisatie

Het streven naar een andere ggz vraagt ook wat van ons als organisatie. Lef, zelfreflectie, het vermogen tot verbinden en een positieve instelling. Meer zelfsturende teams vraagt krachtige en goed opgeleide medewerkers die de verantwoordelijkheid en de missie kunnen dragen. Op vakinhoudelijk terrein zijn we actief met toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met verschillende universiteiten nemen we deel aan allerlei kennisnetwerken. Al met al kun je Vincent van Gogh met recht een lerende organisatie noemen.

Zelfsturing

Zelfsturing is een belangrijk onderwerp binnen Vincent van Gogh. Wij denken dat we als organisatie onze doelen beter kunnen realiseren als alle teams zelfsturend zijn. We zien dat de omgeving snel verandert, dat er hoge eisen aan ons worden gesteld, dat we snel moeten schakelen om bij te blijven en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dit doe je niet met een tanker, maar met kleinere, meer wendbare bootjes. We willen meer gebruikmaken van de kennis en ervaring uit de organisatie. Dit betekent dat collega’s meer regelruimte moeten krijgen om zaken zelf op hun eigen manier te regelen. Om onze medewerkers daar goed voor uit te rusten, hebben we een eigen leer- en kennisweb. Uiteindelijk zal meer zelfsturing efficiëntere zorg dichter bij de cliënt opleveren. 

Leer- en kennisweb: waar leren en innoveren in de  GGZ samen komen

Het opleidings- en scholingsaanbod van het Vincent van Gogh leer- en kennisweb biedt voor elk wat wils: een afgestemd trainings- en cursusaanbod. Het stimuleert deelnemers net dat stapje extra te zetten om een mooi resultaat te bereiken. We gebruiken eigentijdse werkvormen waarbij zelfstudie gecombineerd wordt met groepsleren in interactieve groepen met deskundige begeleiding. Met instaptrainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, social skills of het gebruik van social media.

Online leeromgeving
De website van het Vincent van Gogh leer- en kennisweb is een leeromgeving die medewerkers van Vincent van Gogh, niet-medewerkers, vrijwilligers, maatjes en ervaringsdeskundigen ondersteunt bij de uitvoering van hun werkzaamheden en activiteiten. Het daagt ook uit bij te dragen aan de vernieuwing en toekomst van onze zorg. Mensen kunnen via dit platform, zowel thuis als op het werk, onbeperkt gebruikmaken van het aanbod aan opleidingen, trainingen en stages.

 

Opleidingen

Het opleiden van leerlingen en stagiaires via de BOL-opleiding (een combinatie van school en stage) levert gekwalificeerd personeel op voor de toekomst. Daarnaast verkrijgen de afdelingen nieuwe kennis en een frisse blik op de manier van behandelen. We bieden een goed leerklimaat waarin veiligheid, respect en openheid centraal staan. Wij hebben erkende stageplaatsen en bieden begeleiding door gekwalificeerde werkbegeleiders en praktijkopleiders.

Wetenschappelijk Onderzoek en Opleidingen
Het opleidingsprogramma tot medisch of psychologisch specialist, arts, gedragswetenschapper of verpleegkundig specialist maakt Vincent van Gogh tot een van de meest toonaangevende en grensverleggende opleidingsinstituten in de ggz.

Onze afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en Opleidingen kent verschillende opleidingen:

Medisch specialistenopleiding
Een tweetal medische specialistische opleidingen -  de A-opleiding Psychiatrie en de opleiding Klinische Geriatrie -  staan onder leiding van een hoofdopleider en een erkend plaatsvervangend opleider.

Postinitiële psychologie-opleidingen (PPO)
- opleiding Gezondheidspsycholoog
- specialistenopleiding Klinische Neuropsychologie (KNP)
- specialistenopleiding Klinische Psychologie (KP)
- stage MSc Psychologie of Geestelijke Gezondheidskunde

Verslavingsgeneeskunde
Eén van onze verslavingsartsen, maar ook Vincent van Gogh als opleidingsinstituut, is erkend als opleider van artsen tot verslavingsarts KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). Door de titel verslavingsarts te reserveren voor artsen met een specifieke opleiding, kunnen cliënten rekenen op een goede medische behandeling van hun verslavingsproblemen.

Investeren in toekomst
Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van de artsen binnen de verslavingszorg kwalitatief goed blijft. Daarom investeren we op deze manier blijvend in de toekomst van de verslavingszorg. Deze certificering houdt ons bovendien scherp en up-to-date.