Zorginnovaties

‘Gewoon anders’ betekent dat we onze nek uitsteken. Uitproberen, nieuwe wegen zoeken. Niet in isolement maar samen met andere partijen in de keten en het sociale netwerk rondom de cliënt. We zoeken nieuwe oplossingen voor hardnekkige problemen. We experimenteren op kleine schaal met nieuwe samenwerkingsvormen en zorgconcepten.

Ook doen we steeds meer met de hulp van technologie, online mogelijkheden en waar mogelijk ook niet-medische interventies. Maar vooral is er aandacht voor de persoonlijke situatie van de cliënt en het sociale netwerk. Want hiermee kan de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie houden.

De ggz-triagist op het spoedplein of het online platform voor onderlinge consultatie www.123consultatie.nl zijn fraaie voorbeelden van innovaties die goed werken. We leren door te doen, samen met anderen.

PSYLAB: zorginnovaties
In PSYLAB experimenteren we met nieuwe, andere vormen van zorg. We bedenken hoe de zorg beter kan met de inzet van digitale en/of technologische middelen. De patiënt heeft de regie. Samen met de huisarts, andere maatschappelijke (zorg)aanbieders en het sociale netwerk van de cliënt zoeken we naar oplossingen die werken. PSYLAB biedt ondersteuning bij de ontwikkeling, implementatie en monitoring van innovaties. Iedereen met een goed, innovatief idee dat bijdraagt aan (nog) betere zorg en ondersteuning in de ggz kan aankloppen bij PSYLAB.

Leertuin Samenspel
Vincent van Gogh heeft met zorgverzekeraar VGZ afspraken gemaakt om te werken aan zinnige zorg. Door deze afspraken hebben we de ruimte om te experimenteren met nieuw zorgaanbod. Dit doen we in samenspel met VGZ, de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas in de zogenoemde vitale coalitie. Daarmee houden we de geestelijke gezondheidszorg toegankelijk voor de meest kwetsbare mensen. In de Leertuin, onderdeel van PSYLAB, bedenken en starten we innovaties die de kwaliteit van onze zorg (nog meer) verhogen, de gezondheidswinst vergroten en de totale kosten voor de zorg verlagen.

Wil je meer weten over de Leertuin of heb je een goed, vernieuwend idee? Neem gerust contact met ons op via leertuinggz@vvgi.nl.

Werken aan de beste GGZ

De gzz toegankelijk houden voor de meest kwetsbare mensen. Dat is de opgave waar we samen met partners aan werken. Een ggz die bijdraagt aan sneller herstel en met een grotere rol voor de sociale omgeving.

KR8 voor mensen met een psychotische stoornis

KR8 is een integraal behandelprogramma waarmee volwassenen met een psychotische stoornis kunnen werken aan herstel.

Thuisdetox: ontwennen in de eigen omgeving

Wie kampt met psychiatrische problemen kan daarvoor vaak in de thuissituatie behandeld worden. Dat geldt ook voor mensen die naast hun psychiatrische problemen worstelen met een verslaving.

123 Consultatie: B2B in de ggz

Als verwijzer wil je graag snel advies van een psychiater, bijvoorbeeld over een verwarde cliënt. Of je wilt snel een ggz­-specialist raadplegen.

Integraal Expertisecentrum voor Psychogeriatrie: gezamenlijke expertise

IEP behandelt ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld en ernstige gedragsproblemen. Warme zorg op maat, waarin het welzijn van de ouderen leidend is.

GGZ-triagisten versterken de huisartsenpost

Een patiënt dreigt in een psychische crisis te raken en meldt zich met psychische problemen buiten kantooruren op de spoedpost.

Master Mind: leren omgaan met cognitieve problemen

Master Mind is een praktische vorm van neuropsychotherapie waarmee cliënten hun cognitieve vaardigheden verbeteren.

Thuisbehandeling en ambulantiseringsnetwerk

Jarenlang overmatig alcoholgebruik kan leiden tot ernstige cognitieve stoornissen. Vaak is de betreffende stoornis dan al zodanig verergerd, dat een langdurige klinische opname noodzakelijk is. Wij vinden dat dit anders moet, en kan.

Combinatiebehandeling persoonlijkheidsstoornissen en verslaving

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis en een verslaving vallen vaak terug in probleemgedrag. Wij pakken alle problemen tegelijkertijd aan.

Ambulantisering behandeling angst- en dwangstoornissen

Het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen is een van de drie klinieken in Nederland die gespecialiseerde zorg levert aan mensen met ernstige angst- en dwangproblematiek.

Disease management in de huisartspraktijk

Patiënten die (complexe) psychofarmaca (medicijnen die op het centrale zenuwstelsel werken) gebruiken, blijven vaak lang in de specialistische ggz om goed te kunnen worden gevolgd. Fijner voor de cliënt als dit gewoon in zijn huisartsenpraktijk kan, én lagere zorgkosten.

Zelfregiecoach

Tijdens een crisis ben je de grip op je leven even kwijt. Daarom willen we mensen die in een crisis zijn opgenomen nog beter helpen om weer zelf ‘in control’ te komen.

Digitale tools

Hoewel er veel online modules zijn gericht op educatie, behandeling en herstel, hebben cliënten en professionals nog weinig zicht op de kwaliteit en de mogelijkheden ervan. Daarom ontwikkelen wij met o.a. ervaringsdeskundigen tools die de zelfregie vergroten.

Brede systeemaanpak

De doorstroom van cliënten vanuit een crisissituatie naar het zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen verloopt niet altijd soepel. Dat kan liggen aan een onjuiste diagnose, een onduidelijke hulpvraag of ‘overmedicalisering’. Met deze innovatie betrekken we cliënten, maar ook hun omgeving, meer bij het bepalen van de hulpvraag en de behandeling.

Inloophuiskamer voor jongvolwassenen

Lichte psychische problematiek bij jongvolwassenen wordt vaak niet tijdig herkend. Een groot percentage jongeren tussen de 15 en 24 jaar vindt bovendien niet de weg naar hulp. Dit kan leiden tot escalatie van hun problemen. Het idee: een ‘inloophuiskamer’ voor jongvolwassenen in een rondrijdende bus.

Vroeginterventie Ultra Hoog Risico

Cliënten met een heel hoog risico op een psychotische episode (UHR) lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen ernstige psychopathologie. Vroegdetectie en vroegbehandeling verminderen bij UHR-cliënten de kans op een eerste psychose.

Urinecontrole

Cliënten met een verslavingsverleden blijven na hun behandeling nog lang onder controle bij de specialistische ggz. Dat is lang niet altijd nodig.

Impact

Voor cliënten met verslavings- en meervoudige psychiatrische problematiek is er vaak geen adequate integrale ambulante behandeling. De huidige behandelingen zijn beperkt effectief. Cliënten ervaren veel terugval en blijven daardoor lang in zorg. Voor deze groep is er nu Impact.