Slimme technologie

Techniek dient de mens. Bij Vincent van Gogh zetten we volop in op technische ondersteuning en innovaties, zoals e-health. De meerwaarde hiervan zien we terug in de resultaten van onze behandelmethodes.

Robotica en domotica hebben hun intrede al gedaan in onze zorg. Zorgrobot ‘ZORA’ (Zorg Ouderen Revalidatie en Animatie) bewijst haar meerwaarde in de behandeling van cliënten met het syndroom van Korsakov en bij onze langdurige zorg. Het online platform www.123consultatie.nl biedt verwijzers de mogelijkheid om een psychiater of psycholoog te consulteren voor diagnostiek, medicatie of behandeling. 

De virtuele ggz
Er zijn eindeloos veel mogelijkheden om met behulp van internettechnologie snel en makkelijk met elkaar in contact te komen. Met bijvoorbeeld een app of beeldbellen komen we snel tot de juiste hulp. Ook ontwikkelden we de applicatie ‘Samen met jou!’ om jongeren op een eigentijdse manier te ondersteunen bij het bespreken en bepalen van hun behandeldoelen. 

Digitale platforms
Nieuwe e-health toepassingen en online platformen voor cliënten en behandelaren zijn in de maak. Om (na)zorg te bieden, zelfregie te bevorderen, hulpvragen te beoordelen, behandelaren te vinden, kwaliteit te beoordelen en om samen te werken

Samenwerkingsplatform ggz: 123Consultatie
ZORA
Behandelen met virtual reality
Beeldbellen
E-health

Samenwerkingsplatform ggz: 123Consultatie

Tal van innovatieve e-health oplossingen binnen het ggz-landschap zorgen er voor dat cliënten en zorgverleners meer inzicht krijgen in de zorgvraag, behandelingen sneller en beter uitgevoerd worden en er beter samengewerkt wordt. Maar hoe maken we dit online landschap overzichtelijk? Vincent van Gogh werkt aan een samenwerkingsplatform ggz dat bestaande oplossingen verbindt en nieuwe initiatieven gemakkelijk ontsluit. Het eerste platform, 123Consultatie, is al gerealiseerd.

123Consultatie
123Consultatie is een regionaal platform waar verwijzers terecht kunnen voor consultatieve vragen op het gebied van geestelijke gezondheid (en gezondheidszorg) en verslavingsproblematiek. Binnen dit centrale platform werken verschillende ggz-aanbieders samen met huisartsenzorg en gemeenten. Een verwijzer logt in op het platform en heeft direct de mogelijkheid een psychiater of psycholoog te consulteren, bijvoorbeeld over diagnostiek, medicatie of behandeling.

ZORA  

ZORA (Zorg, Ouderen, Revalidatie en Animatie) is een programmeerbare menselijke robot die wordt ingezet voor activering en stimulering van het geheugen. Ze ontzorgt door middel van vermaak en interactie met de omgeving. ZORA wordt vooral effectief ingezet binnen het Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen, en de ouderenzorg.

Activerend en ondersteunend
ZORA beschikt over diverse sensoren, kan spreken en beschikt over een camera om beelden door te sturen. Ze wordt vooral ingezet voor het spelen van spelletjes met cliënten en kleine geheugentrainingen, zoals het bevragen van dag, datum en seizoen. We gebruiken ZORA vooral in het weekend, als er geen therapieprogramma plaatsvindt maar we de cliënten wel willen activeren. ZORA wekt interesse op bij onze cliënten. ZORA is ondersteunend, maar vervangt niet het menselijk en persoonlijk contact.

Beeldbellen
Wanneer een cliënt ambulant behandeld wordt, is het fijn als hij makkelijk in contact kan komen met een behandelaar. Bijvoorbeeld wanneer de cliënt in crisis dreigt te raken of een urgente vraag heeft. De behandelaar kan dan via beeldbellen direct hulp bieden. Beeldbellen wordt ingezet bij IHT (Intensieve spoedHulp Thuis).

Behandelen met virtual reality
Steeds vaker ondersteunen we onze behandelingen met innovatieve techniek. Zo maakt ons Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen gebruik van virtual reality (VR). Met een VR-bril stellen cliënten zich - in de veiligheid van de spreekkamer - bloot (exposure) aan een wereld die grote gelijkenissen vertoont met de echte wereld. 

E-health

Karify
Karify is een e-health platform dat wij inzetten als aanvulling op de behandeling. Zowel voor, tijdens als erna. Persoonlijk contact wordt afgewisseld met individuele online opdrachten. Het is een vast onderdeel in het zorgaanbod van onze zorgprogramma’s Verslavingsstoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen. We bieden onze cliënten hiermee zorg op maat. Dankzij de toegankelijkheid thuis en de mogelijkheid om te chatten met de behandelaar voelen cliënten zich meer betrokken en gesteund.

In de ontwikkeling van de (op onze zorgprogramma’s toegesneden) Karify-modules zijn behandelaren en cliënten nauw betrokken. Cliënten opperden tijdens de brainstormfase en de uitwerking goede ideeën en waardevolle toevoegingen. Het is dan ook een platform voor en door cliënten!

App: Samen met jou
Vincent van Gogh ontwikkelde - in samenwerking met internetbureau Getting Social - een applicatie waarmee we jongeren op een toegankelijke en eigentijdse manier ondersteunen bij het bespreken en bepalen van hun behandeldoelen. Met de app ‘Samen met jou!’ hebben jongeren meer zelf in de hand hoe hun hulpverleningstraject eruitziet.

De app is gebaseerd op Shared Decision Making (SDM): gedeelde besluitvorming. Als cliënten op een gestructureerde manier meer inspraak hebben, participeren en meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gezondheid worden de effecten van de behandeling opvallend groter. Bij SDM wordt de beslissing en de verantwoordelijkheid gedragen door zowel cliënt als behandelaar. In SDM gaan we uit van twee experts waardoor gelijkwaardige communicatie ontstaat. Een belangrijke manier om commitment te creëren!

De app is praktisch inzetbaar voor een breed scala aan behandelingen: van preventie tot aan intensieve zorg. In de app kunnen jongeren verschillende uitdagingen (challenges) aangaan. Het systeem van de jongere, waaronder ouders en goede vrienden, heeft een belangrijke rol binnen deze app. Zij hebben ook toegang tot de app, maar wie wat ziet bepaalt de jongere zelf. Alleen de therapeut heeft inzicht in alle doelen.