Visie en Ambitie

Vincent van Gogh gaat het gewoon anders doen. Het kan en moet ook anders. Herstel is haalbaar, is onze visie. En de kans op herstel is het grootst als een cliënt direct de juiste zorg krijgt: liefst in de eigen omgeving en toegespitst op de persoonlijke situatie. Niet de aandoening, maar de cliënt zelf staat daarbij centraal.

Opnames willen we voor zijn. Het alledaagse leven biedt veel herstelkracht, daarom leveren we onze zorg zoveel mogelijk thuis. Een behandeling slaagt beter als je het samen doet: met de cliënt, zijn naasten en andere zorgverleners. Met de cliënt zoveel mogelijk zelf in de regie. Tegelijkertijd willen we toegang tot onze specialistische zorg verbeteren voor die cliënten die hulp het hardst nodig hebben en nu vaak (te) lang moeten wachten.

Voor deze grote maatschappelijke opgave staan we niet alleen. Samen met andere zorgorganisaties en partners in de buurt werken we aan innovaties die de ggz dichterbij brengen en persoonlijker maken. Aan nieuwe persoonsgerichte zorgoplossingen met behulp van techniek en ict. Zo werken we aan een ggz die toegankelijk, effectief en dichtbij is. Voor iedereen. Gewoon anders, maar heel normaal eigenlijk.

Ambitie

Wat zou het mooi zijn…

… als de ggz je echt helpt om zelf zoveel mogelijk de regie te houden over je leven. Als zorg heel dichtbij en toegankelijk is. Precies op het moment dat het nodig is. En toegespitst op wat voor jou werkt. Dat klinkt heel gewoon, toch?

Ons streven: een ggz die begrijpelijk en toegankelijk is. Een ggz die altijd dichtbij is en toegespitst. Die slim gebruikmaakt van moderne technieken en die zinnige – soms ook niet-medische –  interventies durft in te zetten. Maar vooral een ggz waarbij de cliënt zelf aan het stuur zit.

Maar zo werkt het helaas niet altijd. De ggz staat onder druk. Het stelsel loopt vast. Het aantal kwetsbare burgers neemt toe, en op een psychische stoornis ligt nog altijd een stigma. Het moet anders. Het kan ook anders. Daarom werken we samen met onze partners in het zorgveld hard aan vernieuwing en verbetering. We steken onze nek uit. De specialistische ggz kan krimpen ten gunste van andere vormen van zorg die dichter bij de cliënt staan. We kunnen de traditionele ‘keten van zorg’ verrijken met het sociale netwerk, de directe omgeving rondom de cliënt. Daar, in het leven van alledag, schuilt een enorme herstelkracht. Het is immers normaal om voor jezelf én voor anderen te zorgen.

Nieuwe wegen
Dus is het zaak nieuwe wegen te vinden. En daar zijn we hard mee bezig. Met baanbrekende innovaties, waarin ook ruimte komt voor niet-medische interventies, techniek en virtuele kansen. We bedenken nieuwe zorgconcepten. Organiseren onszelf klein, slim en wendbaar. Deze ambitieuze maatschappelijke opgave voor de komende jaren vraagt lef, reflectie, optimisme en verbinding. Samen maken we de gzz toegankelijker voor de meest kwetsbare mensen. We verbeterende kwaliteit en houden de zorg betaalbaar.

Gewoon anders, maar eigenlijk heel normaal.

Hier werken we komende jaren aan:

  • de cliënt in de regie
  • eenvoudige toegang tot de geestelijke gezondheidszorg
  • persoonsgerichte zorg ‘op maat’
  • zorg dichtbij - in de eigen omgeving
  • samenwerking in de keten, zo flexibel mogelijk