Samenwerken in het netwerk

Samenwerken in de zorg lijkt vooral te gaan om de keten. Dat is voor een groot gedeelte ook zo. Kennis moet worden ontwikkeld en ervaringen gedeeld. Een overdracht moet naadloos verlopen en de continuïteit van zorg moet zijn geborgd. Maar er is meer. In het alledaagse leven schuilt veel herstelkracht. Daar willen we graag op aansluiten. Dat betekent dat we willen samenwerken met het sociale netwerk rondom de cliënt, zoals de wijkteams en hun groeiende rol, maar ook ervaringsdeskundigen en naasten.

Bekijk hieronder onze samenwerkingsprojecten:

Een vitale ggz-coalitie

De vitale ggz-coalitie in Limburg werkt aan tastbare en werkende innovaties in de ggz. Een ggz waarin minder nadruk ligt op de specialistische zorg en met een grotere rol voor de sociale omgeving. Warme zorg op maat, waarin het welzijn van de ouderen leidend is.

Leertuin Samenspel

Vincent van Gogh werkt in de ‘vitale coalitie’ samen met zorgverzekeraar VGZ en de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas aan de Leertuin Samenspel. Daarmee houden we de ggz toegankelijk voor de meest kwetsbare mensen.

Zorgkrachtvanu

In het experiment Zorgkrachtvanu gaan we op zoek naar nieuwe antwoorden op steeds veranderende en complexe zorgvragen.

Integraal Expertisecentrum voor Psychogeriatrie (IEP): gezamenlijke expertise

IEP is een samenwerking tussen zorgorganisaties Vincent van Gogh, Proteion en de Zorggroep. Warme zorg op maat, waarin het welzijn van de ouderen leidend is.

Provico

Provico is het netwerk voor ggz-zorg in de huisartsenpraktijken in Noord-Limburg. Patiënten met laag complexe psychische problematiek kunnen voortaan, dankzij de Provico-zorgketen, in de huisartsenpraktijk behandeld worden.

Crisisgroep jongeren

Soms lopen problemen zo hoog op dat het niet meer veilig is voor een jongere om thuis te blijven. Er moet dan snel iets gebeuren. Vincent van Gogh en Rubicon jeugdzorg bieden (crisis)opvang en behandeling van jongeren en hun gezin in de Crisisgroep jongeren.

Herstelhotel

Soms hebben mensen met psychiatrische problemen de behoefte om een paar dagen elders te verblijven en tot rust te komen. Het Herstelhotel biedt deze mogelijkheid.

123Psychiatrie

Dit online consultatie platform brengt vraag en aanbod samen: één centrale, regionale plek waar verwijzers terechtkunnen voor consultatieve vragen op het gebied van geestelijke gezondheid(szorg) en verslavingsproblematiek.

Centiv

Centiv biedt intensieve, kortdurende behandelingen en diagnostisch onderzoek aan mensen met milde tot matige (chronische) psychische of psychiatrische problemen of verslavingsproblemen. Kijk op www.centiv.nl.