Brede systeemaanpak

De doorstroom van cliënten vanuit een crisissituatie naar het zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen verloopt niet altijd soepel. Dat kan liggen aan een onjuiste diagnose, een onduidelijke hulpvraag of ‘overmedicalisering’. Met deze innovatie betrekken we cliënten, maar ook hun omgeving, meer bij het bepalen van de hulpvraag en de behandeling.

Holistisch
Met zeven verschillende interventies wordt er veel tijd genomen om holistisch naar de klachten van de cliënt te kijken. Het  netwerk en de hulpverleners worden hier actief bij betrokken. Zo organiseren we de zorg wordt dichter bij de persoon en meer toegespitst. We voorkomen  overmedicalisering en behoeden we dat cliënten in een soort ‘ggz-fuik’ terecht komen. Voor patiënten die er echt op zijn aangewezen, verkorten we tegelijk de wachttijden in de ggz.

De voordelen

  • meer persoonsgerichte en toegespitste zorg
  • verkorting van de wachttijden in de specialistische ggz
  • geen onnodige medicalisering
  • voorkomen dat cliënten vastlopen in de ggz