Digitale tools

Hoewel er veel online modules zijn gericht op educatie, behandeling en herstel, hebben cliënten en professionals nog weinig zicht op de kwaliteit en de mogelijkheden ervan. Daarom ontwikkelen we tools die cliënten zelf kunnen gebruiken. Om de eigen regie over hun stemming te versterken, als informatievoorziening en als communicatiemiddel met zorgverleners. Zowel binnen als buiten de ggz.

Zorgverleners kunnen ook actief naar deze tools verwijzen. We hebben in kaart gebracht welke kwalitatief goede online tools beschikbaar zijn voor (gestabiliseerde) cliënten met een bipolaire stoornis. Op basis van deze informatie is, samen met een ervaringsdeskundige en een psychiater, een app ontwikkeld. Hiermee kunnen mensen met een bipolaire stoornis hun gemoedstoestand beter inschatten. Afhankelijk daarvan kunnen zij contact zoeken met een behandelaar of huisarts. De app wordt gekoppeld aan een digitale crisiskaart.

De voordelen

  • meer eigen regie voor mensen met een bipolaire stoornis
  • een betere informatievoorziening
  • betere samenwerking tussen de betrokken hulpverleners
  • Lagere kosten in de specialistische ggz