Disease management in de huisartspraktijk

Patiënten die (complexe) psychofarmaca gebruiken, blijven vaak lang in de specialistische ggz om goed te kunnen worden gevolgd. Psychofarmaca zijn medicijnen die op het centrale zenuwstelsel werken, zoals angst-dempende middelen, antidepressiva, antipsychotica, lithium of kalmerende middelen. Het is prettiger voor de patiënt, om deze monitoring door de eigen huisarts te laten gebeuren.

Systeem

Voor de huisarts is het echter lastig om tijdig te signaleren omdat hij klachtgericht en -gestuurd werkt. Daarom is er nu een plannings- en monitoringsysteem voor de huisartsenpraktijk: diseasemanagement. Hiermee kan de huisarts makkelijk overleggen over patiënten die deze medicijnen gebruiken, en ook weer laagdrempelig terugverwijzen naar de  ggz als dat nodig is.

Het project richt zich in de eerste fase op twee groepen cliënten die periodiek goed moeten worden gevolgd: mensen met een risico op hart- en vaatziekten die antipsychotica gebruiken, en mensen die lithium en anti-epileptica gebruiken. De huisarts is hoofdbehandelaar van deze  patiënten. Op deze manier wordt de huisarts ondersteund, kan de zorg makkelijk worden op- en afgeschaald en kunnen we intensieve zorg op maat bieden voor mensen die veel zorg nodig hebben. Daarnaast blijft de zorg toegankelijk en betaalbaar.

De voordelen

  • de huisarts heeft meer grip op de problematiek van patiënten met ernstig psychiatrische aandoeningen, ook bij het voorschrijven en monitoren van complexe psychofarmaca
  • meer medicatietrouw
  • tijdige signalering van negatieve effecten van medicatie
  • afname van de wachttijden voor hulp en het aantal heropnames in de ggz