Impact

Voor cliënten met verslavings- en meervoudige psychiatrische problematiek is er vaak geen adequate integrale ambulante behandeling. De huidige behandelingen zijn beperkt effectief. Cliënten ervaren veel terugval en blijven daardoor lang in zorg. Voor deze groep is er nu Impact.

Kop en staart

Impact (Integrated Mobile Professionals in Addiction and Comorbidities Team) richt zich op een integrale, herstelgerichte behandeling. Deze innovatie focust op stabilisatie en onthouding van middelengebruik of toeleiding naar behandeling binnen de verslavingszorg. Het is de bedoeling dat de zorgverlener samen met de cliënt een  duidelijke ‘kop en staart’ van de behandeling vaststelt. Kortdurende, intensieve, ambulante, herstelgerichte begeleiding bereidt de cliënt beter voor op terugkeer in de samenleving.

De voordelen

  • betere aansluiting van de behandeling op de problematiek van de cliënt
  • voorkomen van terugval en opnames
  • lagere zorgkosten

Download de factsheet 'Impact'.