Inloophuiskamer voor jongvolwassenen

Lichte psychische problematiek bij jongvolwassenen wordt vaak niet tijdig herkend. Een groot percentage jongeren tussen de 15 en 24 jaar vindt bovendien niet de weg naar hulp. Dit kan leiden tot escalatie van hun problemen. Het idee: een ‘inloophuiskamer’ voor jongvolwassenen in een rondrijdende bus.

Door en voor jongeren
De huiskamer wordt ingericht in een bus: een toegankelijke,  laagdrempelige ruimte ‘door en voor jongeren’. Een ruimte waar zij contact kunnen hebben met leeftijdsgenoten, maar ook met ggz-professionals . Iemand kan specifieke vragen hebben  of behoefte aan een luisterend oor Hulp staat echter niet op de voorgrond, er worden dan ook geen diagnose-labels gebruikt. Zo voorkomen we onnodige doorverwijzingen en  ernstige(r) problematiek in een later stadium. Als het wel nodig is, faciliteren we de toegang tot de ggz zonder de vraag direct te medisch te maken. Zo ontstaat een beter maatschappelijk en persoonlijk perspectief voor jongvolwassenen. Op de langere termijn zullen de zorgkosten afnemen.

De voordelen

  • voorkomen van ernstige(r) problematiek bij jongeren
  • faciliteren van toegang tot de ggz voor jongvolwassenen, zonder de vraag te medicaliseren
  • beter maatschappelijk en persoonlijk perspectief voor jongvolwassenen

reductie van zorgkosten op termijn