KR8 voor mensen met een psychotische stoornis

KR8 is een integraal behandelprogramma waarmee volwassenen met een psychotische stoornis kunnen werken aan herstel. KR8 bestaat uit een methodiek voor psycho-educatie en een huiskamersetting. Deelnemers krijgen inzicht, structuur en leren omgaan met alledaagse dingen: koken, eten, boodschappen doen, contacten onderhouden, activiteiten ondernemen. Zo krijgen ze controle over hun ziekte én hun leven.

Psycho-educatie
Vincent van Gogh is onlangs gestart met het unieke behandelprogramma KR8, omdat we de ambitie hebben tot vernieuwing en voortdurende professionalisering van onze zorg. Vanuit het motto ‘herstel is haalbaar’ is KR8 - voor gestructureerde en methodische FACT-zorg - speciaal ontwikkeld voor volwassenen met psychotische klachten. Het programma omvat bijeenkomsten waar afwisselend educatie, activiteiten, oefening, vermaatschappelijking, monitoring en betrokkenheid van familie en naasten centraal staan.

Werken aan herstel
KR8 leert mensen met een psychotische stoornis op inspirerende en positieve wijze alles over bijvoorbeeld de symptomen en oorzaken van hun ziektebeeld, omgaan met alcohol en drugs, relaties, gezond leven en weer aan het werk gaan. Activiteitengroepen, ‘herinneringen’-service en medicatiesupport zijn onderdelen van het programma. We helpen mensen zo het beste uit hun behandeling te halen en werken samen aan herstel en toekomst.

Veiligheid en geborgenheid

De psycho-educatie vindt plaats in een huiselijke ruimte: de KR8-lounge. In deze ruimte voelen cliënten zich thuis. Ze zijn er welkom, maar ook veilig en gewenst. Ze kunnen er alledaagse dingen doen, zoals koken, koffie zetten en de krant lezen. Dankzij al deze factoren kan KR8 een springplank zijn naar een zelfstandige plek in de wijk. In Duitsland en Engeland zorgde een vergelijkbaar programma voor vermindering van heropnames en de daarmee gepaard gaande zorgkosten. Bovendien verbeterde de kwaliteit van de zorg in de beleving van cliënten, hun familie en naasten en ook van de betrokken zorgverleners.

De voordelen

  • bewezen methodiek voor psycho-educatie
  • geeft cliënten inzicht in eigen ziekteverloop
  • gestructureerde en gerichte behandelwijze
  • biedt veiligheid en geborgenheid
  • kopstuk van behandelinterventies