Samenwerken aan de beste GGZ

De gzz toegankelijk houden voor de meest kwetsbare mensen. Dat is de opgave waar we samen met partners aan werken. Een ggz die bijdraagt aan sneller herstel en met een grotere rol voor de sociale omgeving. Een ggz waarin de cliënt meer zelf de touwtjes in handen heeft. Tijdig, kleinschalig, ambulant en met oog voor de meest kwetsbare patiënten.

Het moet voor patiënten eenvoudiger en ‘normaler’ worden om de weg naar de ggz te vinden. Daarom werken we aan vernieuwing die onnodige medicalisering voorkomt en maatschappelijk en persoonlijk herstel mogelijk maakt. Stigmatisering helpt niet. Wat wel helpt, is psychisch kwetsbare mensen vaker in hun eigen huis en buurt ondersteunen. Met maatwerk, zelfhulp en inzet van nieuwe technologie. En met veel meer mogelijkheden voor persoonlijk afgestemde zorg. Tegelijk moet de toegang tot de specialistische ggz verbeteren.

Want ook in de toekomst moet deze zorg toegankelijk zijn voor de meest kwetsbare cliënten. Als specialistische hulp nodig is, mag er geen tijd verloren gaan.

Samenspel

Onze ambitie vraagt een krachtig samenspel dat mensen met een psychische aandoening, hun naasten, ervaringsdeskundigen en professionele organisaties verbindt. Hierin werken we aan nieuwe mogelijkheden. De winst voor de ggz: betere toegankelijkheid, hogere kwaliteit en betaalbare zorg. De winst voor de cliënt: sneller herstel en terugkeer naar het eigen leven.

Dit samenspel leidt al tot tal van innovaties: van ambulante thuishulp, nieuwe technieken en behandelvormen, tot effectieve samenwerking met huisartsen en ander zorgorganisaties. We zijn er nog lang niet, maar we leren met en van elkaar. Zo werken we samen aan een nieuwe ggz.

Dit is waar we voor staan

  • Persoonsgerichte zorg dichtbij
  • Investeren in sociale omgeving
  • Samenwerken met netwerk
  • Cliënt in de regie
  • Onnodige medicalisering voorkomen
  • Zorg voor intensieve zorggebruikers en meest kwetsbare patiënt
  • Online technologie helpt