Thuisbehandeling en ambulantiseringsnetwerk

Als mensen jarenlang overmatig alcohol gebruiken in combinatie met slecht eten, bestaat het risico dat zij cognitieve stoornissen ontwikkelen. Dat uit zich in problemen met geheugen, planning en aandacht. Door het geleidelijke verloop hiervan komen deze mensen vaak pas in beeld bij zorginstanties als een langdurige klinische opname nodig is. Om dit te voorkomen, werken we samen met ketenpartners aan vroegtijdige signalering en thuisbehandeling van mensen met alcoholproblemen en cognitieve stoornissen.

Thuisbehandeling
De thuisbehandeling is een innovatieve behandelmogelijkheid van het (topklinisch) Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde stoornissen. Het is bedoeld voor mensen waarbij een klinische opname niet (langer) nodig is. De thuisbehandeling wordt uitgevoerd door een thuisbehandelaar, in samenwerking met het (sociale) netwerk van een cliënt. Dat kunnen familieleden en kennissen zijn, maar ook de huisarts of de gemeente.

De thuisbehandeling is in eerste instantie bedoeld als vervolg op een klinische opname. De thuis­ behandelaar ondersteunt de patiënt om de in de kliniek aangeleerde vaardigheden toe te passen in de thuissituatie. Hiermee wordt het risico op terugval kleiner. Samen met het behandelteam en het sociale netwerk van de cliënt bereiden we de thuisbehandeling voor en werken we aan een veilige thuissituatie en een dagbesteding. In een pilot onderzoeken we nu hoe we met de thuisbehandeling een klinisch opname kunnen voorkomen.

Ambulantiseringsnetwerk

Vroegsignaleren en thuisbehandelen kunnen we niet alleen. Daarom hebben we samen met regionale partners het ambulantiseringsnetwerk Alcoholgerelateerde Cognitieve Stoornissen (ACS) opgericht. Dit netwerk zorgt voor deskundige voorzorg, goede behandeling en adequate ondersteuning, zodat zorg tijdig op­ en afgeschaald kan worden. Partners zijn de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas, politie, Leger des Heils, Synthese (welzijn), Provico (huisartsen/POH­GGZ Vincent van Gogh), ambulante verslavingszorg (Vincent van Gogh) en het Korsakov Centrum(Vincent van Gogh).

De voordelen

  • passende zorg dicht bij de cliënt
  • bevorderen maatschappelijke participatie van cliënten
  • gebruikmaken van het netwerk van een cliënt
  • minder risico op terugval of heropname

Download de factsheet 'Thuisbehandeling en ambulantisering'.