Vroeginterventie Ultra Hoog Risico

Cliënten met een ultrahoog risico op psychose (UHR) lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychose of andere ernstige psychopathologie. Vroegdetectie en vroegbehandeling verminderen bij UHR-cliënten de kans op een eerste psychose.

Tot de doelgroep van deze innovatie behoren cliënten tot 35 jaar die zich met lichte signalen van angst en/of depressie aanmelden bij de specialistische ggz. Door middel van trapsgewijze screening wordt een ultra hoog risicoop een psychose vastgesteld. Cliënten met een verhoogd risico krijgen vroegtijdig een cognitieve gedragstherapie aangeboden om een psychotische episode of ernstige psychopathologie te voorkomen.

 De voordelen

  • minder psychotische episodes en ernstige psychopathologie
  • voorkomen van eerste psychoses en ernstige psychopathologie.