Zelfregiecoach

Tijdens een crisis ben je de grip op je leven even kwijt. Daarom willen we mensen die in een crisis zijn opgenomen nog beter helpen om weer zelf ‘in control’ te komen. Naast de reguliere behandeling kan een zelfregiecoach -een ervaringsdeskundige- ondersteuning bieden. Deze coach helpt bij het verkrijgen van meer regie over het eigen leven na ontslag uit de kliniek, door bijvoorbeeld samen de mogelijkheden aan zorg en ondersteuning buiten de ggz te verkennen..

Zelfregiecentrum
Vanuit het Zelfregiecentrum worden twee zelfregiecoaches ingezet op de crisisintensieve behandelunit en de gesloten opname-afdeling. De coach gaat in gesprek met de cliënt en kan eventueel een persoonlijke ‘crisiskaart’ maken. Op zo’n crisiskaart staan de benodigde gegevens van de cliënt die nodig zijn wanneer een psychische crisis dreigt, zoals de contactpersonen of andere praktische zaken. Maar ook de wensen van de cliënt als het gaat om bijvoorbeeld bejegening. Een crisiskaart werkt zowel preventief als zelfregieversterkend.

Door de begeleiding en het leereffect over persoonlijk herstel (binnen én buiten de ggz) staan cliënten steviger in hun schoenen en zijn ze minder vatbaar voor terugval. Het verkort ook de opnameduur  en het beperkt  het aantal crises op een natuurlijke manier.

De voordelen

  • verkorting van de opnameduur
  • minder crisissituaties
  • meer kennis en ervaring over persoonlijk herstel binnen én buiten de ggz