123Psychiatrie

Dit online platform brengt vraag en aanbod samen: één centrale, regionale plek waar verwijzers terechtkunnen voor consultatieve vragen op het gebied van geestelijke gezondheid, geestelijke gezondheidszorg en verslavingsproblematiek. Binnen het platform werken ggz-aanbieders samen met huisartsen en gemeenten.

Consultatie en informatie
Een verwijzer logt in op het platform en heeft direct de mogelijkheid een psychiater of psycholoog te consulteren, bijvoorbeeld over diagnostiek, medicatie of behandeling. 123Psychiatrie biedt verwijzers daarnaast de mogelijkheid om zelf gekwalificeerde ggz-informatie op te zoeken en om een persoonlijke afspraak in te plannen met een specialist naar voorkeur.

Betere en snellere zorginterventies
123Psychiatrie zorgt ervoor dat cliënten sneller worden geholpen met een gericht advies en zorg op maat. Dit voorkomt onnodig doorwijzen en zorgt voor juiste, gerichte verwijzing als dat nodig is. De (niet juist verwezen) toestroom naar de specialistische ggz daalt en wachtlijsten worden daardoor korter. Mensen die specialistische ggz echt nodig hebben, zijn zo eerder aan de beurt en sneller in behandeling.