Een vitale ggz-coalitie

De vitale ggz-coalitie in Limburg werkt aan tastbare en werkende innovaties in de ggz. Een ggz waarin minder nadruk ligt op de specialistische zorg en met een grotere rol voor de sociale omgeving. Met meer kleinschaligheid, ambulante zorg en innovaties. Het komt de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de ggz ten goede, zo vinden de vier partijen. De vitale coalitie is een gezamenlijk initiatief van Vincent van Gogh, gemeente Venlo, gemeente Horst aan de Maas en Coöperatie VGZ UA en staat open voor andere organisaties om zich aan te sluiten.

Innoveren en optimaliseren
De vitale ggz-coalitie overlegt met elkaar over nieuwe en lopende innovaties, bemant innovaties optimaal vanuit de verschillende organisaties en inspireert innovatieleiders. In de coalitie erkennen we dat we ieder een eigen opgave heeft en dat we een gezamenlijke opgave hebben in de regio. Door samenspel in het netwerk kunnen we onze mogelijkheden en capaciteiten optimaal inzetten en nieuwe mogelijkheden - technologisch, sociaal en financieel - beter benutten ten behoeve van zinvolle zorg.

Werken aan de veerkracht van de regio
De vitale ggz-coalitie gaat geïnspireerd, energiek en resultaatgericht op zoek naar doorontwikkeling van bestaande initiatieven en nieuwe aanpakken die werken. Het succes van deze beweging helpt betrokken (zorg)organisaties om, over de traditionele schotten in de zorg heen, de verbindingen te maken die ten goede komen aan de (psychische) gezondheid, de sociale cohesie en de mentale veerkracht van de regio.