Herstelhotel

Soms hebben mensen met psychiatrische problemen de behoefte om een paar dagen elders te verblijven en tot rust te komen. Het Herstelhotel biedt deze mogelijkheid. Het hotel wordt gerund door ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Hulpverleners vanuit de ggz zijn er wanneer nodig. Er is een positieve, huiselijke plek gecreëerd waar ‘samen’ de boventoon voert.

Een boost voor de ambulantisering
Het Herstelhotel is een gezamenlijk initiatief van het Zelfregiecentrum Weert/Venlo en Vincent van Gogh. De start van het Herstelhotel en de inzet van ervaringsdeskundigen passen in de landelijke trend van het afbouwen van bedden in ggz-instellingen en het opbouwen van meer hulp en ondersteuning in de leefomgeving van mensen. Het Zelfregiecentrum Weert/Venlo en Vincent van Gogh realiseren dit door meer en betere mogelijkheden te bieden op het gebied van zorg in de leefomgeving van de cliënt, het opbouwen van een netwerk en het bieden van betekenisvolle activiteiten.